SSB BC4 182

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag class BC4 no 182

BC4 182
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 182
Vehicle:  trailer car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  SSB 1914 
Colour:  brun/blå 
Last renevation:  1965-04-23 
Rebuilt:   
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Djurgårdslinjen nytt fönster 
Museum year:  1929 
Note: fd SS litt B13 nr 629
Operation category:  IIB driftsklass IIB (ready for operating use after minor repairs)
Preservation category:  2 (other museum vehicles) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class BC4
Vehicle:  trailer car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) 
Town:  Stockholm 
Class:  BC4 
Car number:  181-185 
Built number: 
Manufacturer:  Ringvägen 1914 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  7850 
Width (mm):  2150 
Height (mm):  3030 
Weight (kg):  4800 
Axel arrangement: 
Wheelbase (mm):  1800 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  760 
Wheel tread width (mm): 85
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: öppna plattformar med grindar
Number of passengers:  18 seating + 21 standing = 39 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnen inköptes av SSS 10 juni 1960 för 100 kr. Revision och ombyggnad till ursprungligt skick 1962-65. Vagnen användes vid utfärd i Stockholm 24 april 1965. Till Malmköping kom vagnen 31 mars 1969. Vagnen besiktigades och godkändes av Vägverket 27 maj 1980. Sedan 2002 finns vagnen i Djurgårdslinjens verkstad i Alkärrshallen för fullständig renovering och framtida tarfikuppgifter på Djurgårdslinjen.

Inköpt av SSS 1960 06 10 från AB Stockholms Spårvägar för 100: som mon-tagevagn SS litt B 231 nr 9169, tidigare SS litt G4 nr 1169, SS litt B13 nr 629.
Uppställd i Hammarby, flyttad i juni 1962 till Högdalen.
Revision och ombyggnad till ursprungligt skick utförd i Högdalen 1962 1965.
Utfärd i Stockholm med vagnen 1965 04 24.
Transporterad till Skokloster 1965 05 28 och uppställd i lada Hammarbytorp. Transporterad till Malmköping 1969 03 31.
Elektriskt signalsystem, Stockholmssystemet, installerat i augusti 1972.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1980-05-27.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården 1999-04-20.
Transporterad till Brommahallen juni 1999.
Transporterad till Malmköping 1999-10-11.
Deponerad hos Stockholmsavdelningen 2001-05-12 t o m 2014-12-31. Därefter förlängs avtalet årsvis med 1 års ömsesidig uppsägningstid.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården 2001-05-29.

The history of the class (only in Swedish):
SSB BC4 Sommartid öppna sidor.
Senare SS B13 628-632.
Bevarad vagn nr 182 i Malmköping.