SS A12 335

AB Stockholms Spårvägar class A12 no 335

A12 335
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 335
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Manufacturer:  ASEA 1924 
Colour:  blå/vit 
Last renevation:  1994-04-22 
Rebuilt:   
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1967 
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  2 (other museum vehicles) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class A12
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A12 
Car number:  324-353 
Built number:  30 
Manufacturer:  ASEA, Kalmar, MAN 1924 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  12800 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  22200 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1300 
Boggie center base (mm):  4400 
Wheel diameter (mm):  870 
Wheel tread width (mm): 95
Type of motor: ASEA LJ32
Motor power (kW):  4x60 
Type of controller: AEG VNFB 4 x 110, kamvals
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: VH 1-000-1
Number of passengers:  24 seating + 40 standing = 64 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnen köpt av SSS 20 oktober 1967 från AB Storstockholms Lokaltrafik.

Vagnen är trafikvagn på Djurgårdslinjen. Den ingår i bevarandeklass II i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Vagnarna litt A12 levererades av tre olika leverantörer. Nr 324-333 är tillverkade av Kalmar Verkstad, 334-343 av ASEA och 344-353 av MAN.

Vagntypen användes först på förortslinjerna i söder (8, 16 och 17), efterhand flyttades de till Brommalinjerna (12 och 13) för att sluta på linje 15 till Sundbyberg.

På stadslinjerna användes vagntypen på linje 3 och 6.

(Vagnen byggdes av ASEA 1924 och är av den andra serien på trettio vagnar som SS beställde för förortstrafiken. Typ A12 är 20 cm längre än den i övrigt nästan identiska typ A11. Till 1934 gick den i huvudsak på södra och sydvästra förortslinjerna 8, 16 och 17, därefter på Brommalinjerna 12 och 13 och efter dessa linjer omställning till tunnelbana även på linje 15. Efter linje 15:s nedläggning år 1959 blev den draglok nr 9335 i orange verkvagnsmålning. År 1967 skänktes den till SSS sam transporterade den till Malmköping och återgav den dess 1950-talsmålning. Där blev den en av de första vagnarna att trafikera museispårvägen och fortsatte med detta ett antal är.
P.g.a. ganska dåligt skick stod den sedan avställd till år 1989, då den snyggades upp och gjordes körbar för att agera i tv-serien "1939". Den gick då på provisoriskt utlagda spår på Nybroplan och blev därmed första spårvagn att rulla i Stockholms innerstad sedan 1967. Åren 1992 - 93 genomgick vagnen en totalrenovering vid karosseriverkstaden Alfab i Ludvika till en kostnad av c:a två miljoner kronor. Den återinvigdes den 23 april 1994 på Djurgårdslinjen, målad i 1950-talsmålning.)

The history of the class (only in Swedish):
SS A12 Leverantörer: nr 324-333 Kalmar Verkstad, nr 334-343 ASEA, nr 344-353 MAN.
Bevarade vagnar: nr 335 på Djurgårdslinjen, nr 342 på Museispårvägen i Malmköping.