SS A1 76

AB Stockholms Spårvägar class A1 no 76

A1 76
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 76
Vehicle:  motor car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  SS 1926-09-29 
Colour:  blå, gul 
Last renevation:  2001 
Rebuilt:   
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Djurgårdslinjen nytt fönster 
Museum year:  1993 
Note: fd SNS litt A2 nr 76, SS litt A1 nr 76, SS litt B257 nr 9243, OS nr 358
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  2 (other museum vehicles) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class A1
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A1 
Car number:  1-120 
Built number:  120 
Manufacturer:  ASEA 1903-1904 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10100 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3485 
Weight (kg):  14850 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  870 
Wheel tread width (mm): 120
Type of motor: ASEA LJ 32
Motor power (kW):  2 x 60 
Type of controller: AEG VNFB 4 x 100, kamvals
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: V 1 000 2, H 2 000 1
Number of passengers:  24 seating + 32 standing = 56 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  fd SNS A1 1-20 och SNS A2 21-120. 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Donerad till SSS 1993 09 23 av AS Oslo Sporveier som snöblåsningsvagn OS nr 358, tidigare SS litt B257 nr 9243.
Transporterad till SL Brommahallen 1993-11-23.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården, vecka 47 1995.
Revision och ombyggnad till ursprungligt skick påbörjat vintern 1995-96 och avslutad ______.
Försedd med skenbromsar.

Vagnen, ursprungligen en SNS typ A2 från 1904, "byggdes om" till sitt nuvarande utförande 1926. Den togs ur trafik 1959 för att byggas om till snöblåsningsvagn för tunnelbanan. Detta innebar bl.a. att den berövades sin motor med tillhörande elektriska utrustning. En dieselmotor plus fläkt installerades i kupén. Vagnen var inte självgående utan kopplades mellan tunnelbanevagnar. År 1965 såldes den till Oslos tunnelbana, där den gjorde motsvarande tjänst några år. Efter att ha stått avställd i många år räddades den från skrotningsödet av SSS Stockholmsavdelning efter varningsrop från de norska kollegorna i Lokaltrafikkhistorisk Forening. Åren 1996 - 2001 återställdes den på Djurgårdslinjens verkstad till 1926 års utförande och målning. Många detaljer, bl.a. säten, kommer från en tidigare skrotad A1, nr 88.

The history of the class (only in Swedish):
SS A1 Vagn nr 6, 8 och 16 byggda 1941 vid SS verkstäder Råsunda av reservdelslagret.
Ombyggda av Råsunda 1926-1928.
Bevarade vagnar: 92 och 102 på Stockholms Spårvägsmuseum, och 76 på Djurgårdslinjen.