GS M20 190

Göteborgs Spårvägar class M20 no 190

M20 190
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 190
Vehicle:  motor car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  ASEA 1907 
Colour:  blå/vit 
Last renevation:  februari 1965 Z-balken överbyggd, Ommålad mars 196 
Rebuilt:  1912, 1929 av GS 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1972 
Note: även kallad M5, fd nr 54 omnumrerad till nr 190 1950.
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  2 (other museum vehicles) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class M5
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  M5 
Car number:  47-177 
Built number:  123 
Manufacturer:  ASEA, GS 1921-1940 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10280 
Width (mm):  2000 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  12500 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm): 75
Type of motor: ASEA LJ 32
Motor power (kW):  2x41 
Type of controller: AEG FBv Sp 30
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: VH 1-000-1
Number of passengers:  20 seating + 38 standing = 58 passengers 
Out of service:  1961 
Note:  Tidigare typbeteckning: M11, M20 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Donerad till SSS 1972 11 17 av Göteborgs Spårvägar.
Vid övertagandet saknades motorer. GS monterade motorer genom att skifta truck med GS verkvagn 112, utfördes av vagnhall Majorna. GS bidrog till transporten med 500: .
Transporterad till Malmköping 1973-05-22--23 per grävmaskinstrailer.
Verkstadsöversyn genomförd juli 1980 augusti 1981.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Största tillåtna hastighet vid besiktning 1951-01-30
40 km/t

The history of the class (only in Swedish):
Den typiska göteborgsmotorvagnen, i ordinarie trafik till våren 1959 på linje 2 därefter förekommande som extravagnar till 1961. Totalt 123 motorvagnar typ M5.

Nr 47-52 levererade 1917-18 från ASEA som släpvagnar typ S2. Ombyggda 1940 till typ M5. År 1949-50 nya nr 104-109.

Nr 53-58, 60 se typ M1 och M4. Ombyggda 1929-31 till typ M5. År 1949-50 nya nr 189-194 och 196.

Nr 190 (fd nr 54) museivagn i Malmköping.

Nr 59, 61-64, 66 - 68 levererad 1917-18 som typ S2, ombyggda 1931 (nr 66-68 år 1939) till typ M5. Nr 60-64 erhöll 1950 nr 195 - 200.

Nr 198 (fd nr 62) museivagn hos Ringlinien.

Nr 65 levererad 1906 som typ S2, ombyggd 1931 till typ M5.

Nr 69-87 levererade 1912 och 1916 som typ M4.

Nr 69 + 70 (fd M 4 nr 93 + 97) ombyggdes 1923 till M6 nr 196 (länkad vagn) delades 1939 och ombyggdes till M5 nr 69 och 70.
Nr 71-87 ombyggda 1926-28 till typ M5.
Nr 71 och 79 finns bevarade vid två olika spårvägsmuseum i USA.

Nr 88-97 levererade 1917-18 som släpvagnar typ S2, ombyggda 1932-33 till typ M5.

Nr 92 bevarad och restaurerad. Museivagn i trafik hos Ringlinien .

Nr 98-156 levererade åren 1914-21 som typ M4 och ombyggda 1924-28 till typ M5.

Nr 129 och 133 museivagnar hos Ringlinien.
Nr 132 ombyggd 1975 till typ S8 med nr 240, museivagn hos Ringlinien.

Nr 157-166 levererade 1921 från ASEA som typ M5.

Nr 167-176 tillverkade 1922 och 1924 som typ M5 på egen verkstad.

Nr 177 levererad 1918 som släpvagn typ S2 och 1924 ombyggd till motorvagn typ M5.

Nr 165-176 såldes 1952 till LKAB, Kiruna.