SS A29 170

AB Stockholms Spårvägar class A29 no 170

A29 170
© Magnus Dahlberg

data for rail vehicle 170
Vehicle:  motor car 
Class:   
Manufacturer:  Hägglund 1954 
Colour:   
Last renevation:   
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Owner: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Housed:  Djurgårdslinjen nytt fönster 
Museum year:  1964 
 
 
data for the class A29
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:   
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A29 
Car number:  170-199 
Built number:  30 
Manufacturer:  Hägglund, ASEA 1954-1955 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  15050 
Width (mm):  2400 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  22900 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  2000+5400 
Boggie center base (mm):  7400 
Wheel diameter (mm):  850 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  60 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  40 seating + 50 standing = 90 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnen är en av trettio i den sista till SS levererade vagntypsserien. Vagnarna som var avsedda för de sydvästra förortslinjerna 13, 14, 16, och 17, levererades 1954 - 55 av Hägglund & Söner. Motorer och pådragsutrustning kom från vagnar av SS typ A11. När dessa linjer 1964 ersattes av tunnelbana, skrotades de flesta, men några blev ombyggda till verkvagnar för tunnelbanan och vagn nr 170 blev museivagn.

The history of the class (only in Swedish):
SS A29 Viss elektrisk utrustning från SS typ A11.
Bevarad vagn: nr 170 på Stockholms Spårvägsmuseum.

Två vagnar ombyggda till arbetsfordon B259 9401-9402.