SS A5 (bugg) 52

AB Stockholms Spårvägar class A5 (bugg) no 52
"jitterbugg"

ingen bild

data for rail vehicle 52
Vehicle:  motor car "jitterbugg" 
Class:   
Manufacturer:  Hägglund 1947 
Colour:   
Last renevation:   
Owner: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Housed:  Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Museum year:  1964 
Note: fd SNS litt A2 nr 52, SS litt A1 nr 52
 
 
data for the class A5 "jitterbugg"
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A5  "jitterbugg"
Car number:  52, 54-55, 58-60, 62, 67, 69-70 
Built number:  10 
Manufacturer:  Hägglund 1947 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10760 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  14700 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  850 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  21 seating + 46 standing = 67 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  "Jitterbugg", fd A1 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Några år på 1990-talet var denna vagn utlånad till Stockholm för att användas som försäljningsvagn på Djurgårdslinjen, oftast uppställd vid Norrmalmstorg. Vid enstaka evenemang gick i direkttrafik Norrmalmstorg - Skansen. Som enriktningsvagn för vänstertrafik med dörrar endast på vänster sida måste den då gå utan stopp vid mellanliggande hållplatser.
Historik: Vagnen, ursprungligen av SNS typ A2 frän 1904, "byggdes om" till den större standardvagntypen A1 år 1926.

Till 1943 gäller samma som för SS A4 nr 37. Vagn nr 52 fortsatte som Al till år 1947, då den byggdes om vid Hägglund & Söner till A5, en snarlik, något moderniserad variant av A4. År 1964 ställdes den av som museivagn.

The history of the class (only in Swedish):
SS A5 "Jitterbugg" ombyggda från A1. Före 1949 littera A2h.
A5 nr 52 finns bevarad på Stockholms Spårvägsmuseum.