TS 45

Trondheim Sporvei no 45

 45
© Rune Kjenstad

data for rail vehicle 45
Vehicle:  motor car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  HaWa, Siemens 1921-1922 
Colour:   
Last renevation:   
Rebuilt:  1947 
Owner: SHF nytt fönster 
Housed:  Munkvoll nytt fönster 
Museum year:   
Deposited with the:  
 
 
data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Trondheim Sporvei (TS) 
Town:  Trondheim 
Class:  (mv) 
Car number:  25-34 
Built number:  10 
Manufacturer:  HaWa, Siemens 1921-1922 
Gauage (mm):  1000 
Length (mm):  10000 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  12500 
Axel arrangement:   
Wheelbase (mm):  3000 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  900 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  2x33 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  20 seating + 30 standing = 50 passengers 
Out of service:  1951/1958 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Nr 25 ble ombygget til sveisevogn med nummer 45 etter hjemkomsten i 1947. Nr 45 ble sveisevogn også for den nye Gråkallbanen i 1990, men er nå utrangert, og disponeres av SHF/Sporveismuseet.

The history of the class (only in Swedish):
TS (mv) Tre vogner sendt til Mannheim under krigen. En av dessa, nr 25 ble ombygget til sveisevogn med nummer 45 etter hjemkomsten i 1947. Seks vogner hensatt 1951. En vogn gikk tapt i brannen i 1956 (nr 27). De seks hensatte ble satt i drift igjen til 1958. Nr 33 solgt til Graakalbanen i 1958, og ble museumsvogn i 1981. Nr 26 ombygget til saltvogn på midten av 1960-tallet. Øvrige vogner hugget 1961/62. Nr 45 ble sveisevogn også for den nye Gråkallbanen i 1990, men er nå utrangert, og disponeres av SHF/Sporveismuseet.