SS A11 288

AB Stockholms Spårvägar class A11 no 288

A11 288
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 288
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Manufacturer:  MAN, NWAG 1922 
Colour:  blå/gul 
Last renevation:  endast för medlemmar You must log in to see this field. 
Operation category:  endast för medlemmar You must log in to see this field.
Preservation category:  endast för medlemmar You must log in to see this field. 
Owner: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Housed:  Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Museum year:  1958 
 
 
data for the class A11
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A11 
Car number:  274-323 
Built number:  50 
Manufacturer:  MAN, AEG, NWAG, AEG 1921-1922 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  12580 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  21000 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1300+3000 
Boggie center base (mm):  4300 
Wheel diameter (mm):  870 
Wheel tread width (mm): 95
Type of motor: ASEA BMW 113
Motor power (kW):  60 
Type of controller: AEG VNFB 4x100, kamvals
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: VH 1-000-1
Number of passengers:  24 seating + 38 standing = 62 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Djurgårdslinjen sedan den som premiärvagn den 2 juni 1991 återinvigde linjen.
Historik: Vagnen är byggd 1922 av M.A.N. i Augsburg, Tyskland. Den är av den första serien på femtio vagnar beställda av SS för främst den ökande förortstrafiken. Till mitten av 1930-talet gick den dock mest i innerstadstrafik. Därefter blev den som första vagn målad i den färgsättning som kom att gälla till mitten på 1980-talet, Samtidigt blev den baserad i Ulvsundahallen, senare Brommahallen, för trafik på Brommalinjerna 12 och 13. År 1949 gick den även på linje 11 till Ängby. Efter Brommalinjernas omställning till tunnelbana användes den på linje 15 till Sundbyberg för att 1958 ställas av som museivagn. Den var en av dragvagnarna vid den ovannämnda "avskedshyllningen" för innerstadsspårvagnarna år 1967.
Den 1 oktober 1989 var vagnen, nyrenoverad och åter i 1920-talsmålning, premiär- och trafikvagn vid 60-årsfirandet av linje 12:s förlängning till Nockeby. Vid samma tillfälle återinvigdes linjenumret 12 efter att i femton är ha varit 120.

Vagnen byggdes 1922 i Augsburg, Tyskland, och levererades till Stockholm samma år. Vagntypen användes främst på förortslinjerna, men även på vissa innerstadslinjer. Under 50-talet utrangerades vagnarna successivt. Från de vagnar som först togs ur trafik sparades motorer och körutrustning för att användas till en ny spårvagnstyp för de sydvästra förortsbanorna. De övriga skrotades. Vagn 288 sparades 1958 av Stockholms Spårvägar som museivagn. Vagnen är målad i 20-talets färgsättning. Till denna motorvagn brukar vagn 521, 846 eller 917 tillkopplas.

Deponerad hos SSS Stockholmsavdelning 1991 av AB Storstockholms Lokaltrafik.
Transporterad från SL Hammarbyverkstad till Alkärrshallen, Djurgården per trailer 1991 06 01.

The history of the class (only in Swedish):
SS A11 Leverantörer: nr 274-298 MAN/AEG, nr 299-323 NWAG/AEG.
Bevarad vagn: nr 288 på Djurgårdslinjen.