GS M7 208

Göteborgs Spårvägar class M7 no 208
"Långedragsvagn"

M7 208
© PG Andersson

data for rail vehicle 208
Vehicle:  motor car "Långedragsvagn" 
Class:   
Manufacturer:  ASEA 1928 
Colour:   
Last renevation:  1991 
Rebuilt:   
Owner: Göteborgs stad nytt fönster 
Housed:  Ringlinien nytt fönster 
Museum year:  1991 
Deposited with the:  
 
 
data for the class M7 "Långedragsvagn"
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Line:  Långedragslinjen 
Class:  M7  "Långedragsvagn"
Car number:  204-209 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA 1922-1928 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13900 
Width (mm):  2600 
Height (mm):   
Weight (kg):  24300 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1600 
Boggie center base (mm):  5200 
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  140 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  48 seating + 38 standing = 86 passengers 
Out of service:  1967 
Note:  Tidigare typbeteckning MB01, M21 

The history of the class (only in Swedish):
GS M7 Nr 204-207 levererades från ASEA 1922.
Nr 208-209 levererades från ASEA 1928.

Boggimotorvagnar avsedda för Långedragslinjen. Jämfört med den övriga vagnparken var dehär vagnarna extremt stora och breda.

Nr 204-207 levererades med två byglar.

1949-52 ombyggda till enriktningsvagnar med fast konduktör baktill. Dörrarna på högersida togs bort.

1961 togs vagnarna ur trafik, för att åter insättas under 1963 sedan beslutet om högertrafik hade tagits. Den 2 september 1967 blev de gamla Långedragsvagnarnas sista dag i trafik.

Nr 208 bevarad som museivagn hos Ringlinien. Renoverad åren 1987-92 och återställd till 1928 års utseende.