SSB A1 14

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag baureihe A1 nr 14

A1 14
© Bruse LF Persson

data für schienenfahrzeuge 14
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:   
Hersteller:  ASEA, UEG 1901 
Farbe:   
Letzte revision:   
Besitzer: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Standort:  Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Museumsjahr:  1927 
 
 
data für baureihe A1
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:   
Firma:  Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) 
Stadt:  Stockholm 
Baureihe:  A1 
Wagennummer:  1-21 
Ursprungliche anzahl:  21 
Hersteller:  ASEA, UEG 1900-1904 
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  7100 
Breite (mm):  2180 
Höhe (mm):  3200 
Gewicht (kg):  10300 
Achsanordnung:  Bo 
Achsstand (mm):  1750 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):  830 
Rad-Laufflächenbreite (mm):
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):   
Steuerungklasse:
Kopplungklasse:
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung:
Anzahl fahrgäste:  18 sitzplätze + 23 stehplätze = 41 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:  senare SS A4 171-191 

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Senare SS A4 nr 184.

Vagnen är byggd 1901 av ASEA med elektrisk utrustning från UEG, Berlin. Den är av Stockholms första motorvagnstyp som levererades till södra spårvägsbolaget i tjugoen exemplar 1901 - 1904. Efter 1918 gick den i SS-trafik med typbeteckningen A4 och nr 184. År 1923 återställdes den till museivagn i originalutförande och målning. Den rullade senast på Stockholms gator, dragen av en nyare museivagn, den 2 september 1967, d.v.s. dagen före högertrafikomläggningen och den därav föranledda nedläggningen av spårvägstrafiken i Stockholms innerstad. Som en avskedshyllning till spårvagnen satte SS in de flesta museivagnarna till nolltaxa mellan Eriksbergsplan/Norrmalmstorg och Bellmansro.

Den 10 mars 2004 flyttades vagnen till Spårvägsmuseet då Tekniska museet stängde sin elkraftsavdelning.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
SSB A1 Leverantörer: nr 1-17 ASEA, UEG 1901; nr 18-21 ASEA 1904.
Levererades med öppna plattformar, men inglasades 1910-1915.
Sveriges första elektriska spårvagnar! Senare SS A4 171-191. SSB A1 nr 14 var uppställd i Elkraftsmuseet på Tekniska Museet till 2004, då den flyttades till Spårvägsmuseet. SSB A1 nr 11 finns bevarad i Malmköping som paketmotorvagn nr 1253, Sveriges idag äldsta bevarade och fungerande elektriska spårvagn.