SL B30

AB Storstockholms Lokaltrafik class B30 no 601-607
"ängbyvagn"

B30
© Ingvar Andersson

data for the class B30 "ängbyvagn"
Vehicle:  control car 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) nytt fönster 
Town:  Stockholm 
Line:  Nockebybanan 
Class:  B30  "ängbyvagn"
Car number:  601-607 
Built number: 
Manufacturer:  Hammarby 1983-1988 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  15150 
Width (mm):  2400 
Height (mm):  3750 
Weight (kg):  15600 
Axel arrangement:  2'2' 
Wheelbase (mm):  1850+5600 
Boggie center base (mm):  7400 
Wheel diameter (mm):  700 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  700 V DC 
Max speed (km/h):  50 
Door arrangement:
Number of passengers:  52 seating + 48 standing = 100 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  fd B24 och B24(A), Nockebybanan 

Preserved cars:
SL B30 nr 604
manövervagn
SL B30 nr 604
         

The history of the class (only in Swedish):
Vagn nr 605, överförd till Aga, tidigare B30 och B30A. Saknar ATC och får ej gå som ledarvagn. Saknar också AC i förarhytten och har alltså ett något annorlunda utseende.

Ursprung:

nr ursprung senare
601 fd SSLidJ B24(A) 32  
602 fd SS 637 (B24)  
603 fd SSLidJ B24(A) 29  
604 fd SS B24 635  
605 fd SSLidJ B24(A) 37/SS B24 648 SL B30B nr 605
606 fd SSLidJ B24(A) 31/SS B24 631  
607 fd SS B24 633