SS B29

AB Stockholms Spårvägar class B29 no 559-602, 604-606, 608-612, 614-618
"två-rum-och-kök"

B29
© Anders Wirén

data for the class B29 "två-rum-och-kök"
Vehicle:  trailer car 
Class:   
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  B29  "två-rum-och-kök"
Car number:  559-602, 604-606, 608-612, 614-618 
Built number:  55 
Manufacturer:  Råsunda 1954-1956 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13150 
Width (mm):  2330 
Height (mm):  3040 
Weight (kg):  11000 
Axel arrangement:  2'2' 
Wheelbase (mm):  1500+5600 
Boggie center base (mm):  7100 
Wheel diameter (mm):  600 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  42 seating + 38 standing = 80 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  fd B12 

Preserved cars:
SS B29 nr 559
släpvagn
SS B29 nr 559
         

The history of the class (only in Swedish):
"Två-rum-och-kök".
Ombyggda från B12 år 1954-1956 av Hammarby för att passa till A29.
Ursprungliga leverantörer: nr 559-574 ASEA, nr 575-586 ASJ, nr 587-598 Sv. Maskinverken, nr 599-608 ASJ, nr 609-618 Kalmar.
Bevarad vagn: nr 559 på Stockholms Spårvägsmuseum.