SS A3

AB Stockholms Spårvägar class A3 no 123-170

A3
© Stockholms Spårvägsmuseum

data for the class A3
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A3 
Car number:  123-170 
Built number:  47 
Manufacturer:  Arlöf 1907 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10450 
Width (mm):  2300 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  14800 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  870 
Wheel tread width (mm): 85
Type of motor: ASEA LJ32
Motor power (kW):  2x60 
Type of controller: AEG FB Sp 105
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: V 1-000-2, H 2-000-1
Number of passengers:  24 seating + 32 standing = 56 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  fd SNS A3 

Preserved cars:
SS A3 nr 143
motorvagn
SS A3 nr 143
         

The history of the class (only in Swedish):
Före detta SNS A3 nr 123-150 och A4 nr 151-170.
Ombyggda av Råsunda 1925 respektive 1928.
Vagn 126, 128, 130 och 149 använda som enmansvagnar 1929-1938.

Denna och liknande vagntyper utgjorde länge det dominerande inslaget i Stockholms stadsbild. Vagnar av denna typ gick i reguljär trafik ända till 1964.

Bevarade vagnar: nr 143 och 170 som arbetslok 9236 på Museispårvägen i Malmköping, samt 9163 i Bromma.