GS S26

Göteborgs Spårvägar class S26 no 311-380
"limpa"

ingen bild

data for the class S26 "limpa"
Vehicle:  trailer car 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  S26  "limpa"
Car number:  311-380 
Built number:  70 
Manufacturer:  ASEA, GS, Hägglund 1931-1952 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10730 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3200 
Weight (kg):  7000 
Axel arrangement: 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm): 77
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor: Atlas Diesel NE1
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: V 1-000-1
Number of passengers:  21 seating + 43 standing = 64 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  Tidigare typbeteckning S23R, S26, S10 

Preserved cars:
GS S26 nr 333
släpvagn
GS S26 nr 333
GS S26 nr 336
släpvagn
GS S26 nr 336
GS S26 nr 371
släpvagn
GS S26 nr 371
     

The history of the class (only in Swedish):
Den kanske mest kända släpvagnstypen i Göteborg var den s k "limpan" av vilka det kom att finnas 70 st vagnar nr 311-380.

Nr 311-320 tillverkade 1931 av ASEA.
Nr 321-325 tillverkade 1933 av GS.
Nr 326-330 tillverkade 1937 av ASEA.
Nr 331-335 tillverkade 1937 av ASEA.
Nr 336-340 tillverkade 1939 av GS.
Nr 341-346 tillverkade 1939 av Hägglund & Söner.
Nr 347-370 tillverkade åren 1941-45 av GS.
Nr 371-380 tillverkade 1952 av GS.

Nr 311-325 träsoffor, resten skinnsoffor.
Nr 333 museivagn i Malmköping.
Nr 336 museivagn hos Ringlinien.
Nr 371 luftlednings inspektionsvagn, bevarad för framtida behov av Ringlinien.