Glossary

Translation of technical terms and concepts into English, German, Danish, Norwegian, Finnish, etc. Is a word missing, you are welcome to contribute.
Select the language for the third column: Deutsch deutsch   Dansk dansk   Norsk norsk   Suomi suomi   Eesti eesti   Latviski latviski  

Svenska svenska English english Eesti eesti
anmärkning  notes   
antal byggda  number built   
antal passagerare  numbers of passanger   
antal spår  numbers of tracks   
axelavstånd  wheelbase   
axelföljd  axel arrangement   
axlar  axels   
bana  line  tee 
bemanning  crew   
bensinspårvagn (bsv)  gasoline tram   
bevarade vagnar  preserved cars   
bevarandeklass  preservation category   
boggie  boggie   
boggiecentrumavstånd  boggie center base   
boggielokomotiv     
boggiemanövervagn     
boggiemotorvagn     
boggiesläpvagn     
bolag  company   
bredd  width   
buss  bus  bussi 
bygg år  built year   
byggd  built   
byggt antal  built number   
chassi  chassis   
chassinummer  chassis number   
deponerad hos  on loan to   
driftsklass  operation category   
driftsspänning  operating current   
dörrar  doors   
effekt  power   
enmansbetjänad  one-man operated   
enriktningsvagn  single-ended car   
fast konduktör  stationary conductor   
fd  former   
fordon  vehicle   
färg  colour   
före detta  former   
företag  company   
förortståg  commuter train   
första registreringsnummer  first registration number   
hallspår  total tracks   
hastighet  max speed   
hjuldiameter  wheel diameter   
hållplats  stop  peatus 
hållplatser  stops  peatus 
hästspårvagn (hsv)  horse tram   
höjd  height   
järnväg  railway  raudtee 
järnvägsvagn  railway car   
kaross  body   
karta  map  kaart 
ledbuss  articulated bus   
ledvagn  articulated car   
leveransår  year of delivery   
leverantör  builder   
linje  route  liin 
littera  class   
lokaltåg  commuter train   
låggolv  low floor   
längd  length   
längd över koppel  length over couplers   
manövervagn (möv)  driving trailer car   
max hastighet  maximum speed   
motorantal  numbers of motors   
motorstyrka  motor power   
motortyp  type of motor   
motorvagn  motorised car   
museivagn  museum tram   
museum år  museum year   
notering  note   
nr  no   
nummer  number   
obemannad  unmanned   
ombyggd  rebuilt   
ombyggd år  year rebuilt   
passagerare  passenger   
pendeltåg  commuter train   
placering  housed   
registreringsnummer  registration number   
ringdiameter bak  tyre diameter, rear   
ringdiameter fram  tyre diameter, front   
rälvagn  rail car   
rörlig konduktör  circulationg conductor   
senaste revision  last renovation   
sittplatser  seating capacity   
skrotad  withdrawn   
slipvagn     
släpbuss  trailer bus   
släpvagn (sv)  trailer car   
spår  track  rööpad 
spårvagn (spv)  tramway car  tramm 
spårvidd  gauge   
spårväg  tramway  trammi 
stad  town   
station (stn)  station  jaam 
ståplatser  standing capacity   
stängd  closed   
trafikföretag  operator   
trådbuss (tb)  trolleybus  trolli 
tunnelbana  subway, underground  allmaaraudtee 
tunnelbanevagn (tv)  subway car   
tvåmansbetjänad  two-man operated   
tvåriktningsvagn  double-ended car   
typ  type  tüüp 
tåg  train  rong 
ur trafik  out of service   
ursprung  origin   
ursprungligt antal  built number   
utrangerade  out of service   
vagn  car  vagun 
vagnens historia  the history of the car   
vagnhall  depot  depoo 
vagnhallen  the depot   
vagnsnummer  car number   
vagntypens historia  the history of the vehicle class   
varav sittande  seating capacity   
varav stående  standing capacity   
verkvagn  work car   
vikt  weight   
ångspårvagn (åsv)  steam powered tram   
år  year   
ägare  owner   
öppen  open   
öppnad  opened