Limhamn

pferdestraßenbahn 1900-07-01 -- 1914-09 nedlagd

Limhamn, Sverige: hästspårväg

data
typ:  pferdestraßenbahn pferdestraßenbahn 
stad: Limhamn, Schweden 
bolag: AB Stranden (ABS) 
öppnad: 1900-07-01 
stängd: 1914-09 
spårvidd: 891 mm 
hastighet:  
framdrivning: pferd 
längd:  
hållplatser:  
linjer:


Historia:
Följande rader är hämtade från Börje Carléns bok Spårvägen i Malmö som är en utmärkt historik över Malmös spårvägshistoria. Hästspårvägen i Limhamn nämns i bokens inledning.

Limhamn blev municipalsamhälle år 1886, köping år 1905 och inkorpererades med Malmö stad år 1915. Limhamn tillhörde således inte staden under hästspårvagnstiden.

Med hjälp av olika privata företag, Malmö-Limhamns järnväg och allmänheten bildades den 10 februari 1900 AB Stranden, som skulle bygga och förvalta ett nytt badhus och för att underlätta för badarna att komma dit även driva en spårväg för transport av passagerare från järnvägsstationen vid Öresundsgatan via Strandgatan förbi badhuset och vidare till de nya tomterna längs Strandgatan. Badhuset öppnades i juni 1900 och spårvägen 1 juli 1900.

Efter att spårvägstrafiken stängts den 12 september samma år, återupptogs den i mitten av maj året därpå för att åter upphöra i mitten av september. Denna sommartrafik fortgick t o m 1914.
pdf gegenwärtig pdf-blatt (sein nur auf Englisch)
pdf historisch pdf-blatt (sein nur auf Schwedishe)
vagnförteckning Straßenbahnwagen listeSvenska Denna sida på svenska
English This page in English