Atlas

no Norwegen (no)

  stadt eröffnet geschlossen  
bergbana Bergen (Fløybane) 1918-01-15 idrift wikipedia 
spårväg Bergen 1897-07-03 1965-12-31 nedlagd pdf karta  
spårväg Bergen (museispårväg) 1993 idrift pdf karta foto  
spårväg Bergen (Bybanen) 2010-06-22 idrift pdf karta foto wikipedia 
trådbuss Bergen 1950-02-24 idrift pdf karta foto wikipedia 
trådbuss Drammen 1909-12-15 1967-06-10 nedlagd pdf karta  
hästspårväg Oslo 1875-10-05 1900-01-14 nedlagd pdf  
pendeltåg Oslo (Lokaltog) 1902 idrift wikipedia 
spårväg Oslo 1894-03-03 idrift pdf karta wikipedia 
trådbuss Oslo 1940-12-17 1968-02-15 nedlagd  
tunnelbana Oslo (T-banen) 1928-06-27 idrift karta wikipedia 
trådbuss Stavanger 1947-10-26 1963-01-11 nedlagd pdf karta  
spårväg Trondheim 1901-12-03 1988-06-12 nedlagd pdf karta  
spårväg Trondheim (Gråkallbanen) 1990-08-18 idrift pdf karta foto wikipedia 
 
vorzeigen post 1 zu 14 (von 14)