SSB A2 24

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag class A2 no 24

A2 24
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 24
Vehicle:  motor car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  ASEA 1907 
Colour:  blå 
Last renevation:  1933-02-02 
Rebuilt:  ombyggd 1926. Ombyggd till plogmotorvagn 1933 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Djurgårdslinjen nytt fönster 
Museum year:  1968 
Note: fd SSB litt A2 nr 24, SS litt A5 nr 194, LiB nr 18. Samt som snöplog LiB litt A5 nr 10.
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  2 (other museum vehicles) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class A2
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) 
Town:  Stockholm 
Class:  A2 
Car number:  22-27 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA 1904-1907 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  7600 
Width (mm):  2180 
Height (mm):  3200 
Weight (kg):  10300 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  1750 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  830 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  18 seating + 23 standing = 41 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  senare SS A5 192-197 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Köpt av LiB 1925-06-09, blev LiB motorvagn nr 18.

Donerad till SSS september 1968 av Lidingö Trafik AB.
Flyttad till Högdalshallen per vagnbjörn av SL november 1967. Uppställd på SSS spår senare samma år.
Transporterad till Malmköping per järnväg 1968-11-11--16.
Plogutrustning demonterad sommaren 1979 och skrotad 1981-04-30.
Ankom sommaren 2005 till Alkärrshallen Stockholm för renovering och återställande till SSB A2 nr 24.
Färdigrenoverad och invigd på Spårvagnens dag 19 maj 2011.
Invigd i körbart skick på Spårvagnens dag 19 maj 2011.
Färdigrenoverad och trafikklar vid Spårvagnens Dag den 3 juni 2012.

The history of the class (only in Swedish):
Levererades med öppna plattformar, men inglasades 1910-1915 .
Senare SS A5 192-197.
Vagn nr 27 finns bevarad som ploglok A283 nr 9207 på Djurgårdslinjen.
Vagn nr 24 finns bevarad på Djurgårdslinjen, renoverad och invigd på Spårvagnens dag den 29 maj 2011.

vagnförteckning More about the class SSB A2

Tidigare utförande:

Som snöpllog LiB A5 nr 10.


Som LiB A5 nr 18.


Som snöplog LiB A5 nr 10. © 1966 Lennart Hjelm.

 

Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch