SS A3 143

AB Stockholms Spårvägar class A3 no 143

A3 143
© PG Andersson

data for rail vehicle 143
Vehicle:  motor car 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  Arlöf 1907 
Colour:  blå/vit 
Last renevation:  1970-02-20 
Rebuilt:  1925-11-27 av SS 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1963 
Note: fd SS litt A2 nr 143, fd SS litt A2 nr 143, fd SS litt A2b 143
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  1 (especially important vehicles that constitute decisive development steps) 
Deposited with the:  
 
 
data for the class A3
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A3 
Car number:  123-170 
Built number:  47 
Manufacturer:  Arlöf 1907 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10450 
Width (mm):  2300 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  14800 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  870 
Wheel tread width (mm): 85
Type of motor: ASEA LJ32
Motor power (kW):  2x60 
Type of controller: AEG FB Sp 105
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: V 1-000-2, H 2-000-1
Number of passengers:  24 seating + 32 standing = 56 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  fd SNS A3 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnen köptes av SSS 24 juli 1963 från AB Stockholms Spårvägar.

Vagnen är trafikvagn i Malmköping. Den ingår i bevarandeklass I i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Vagnen levererades 1907 till SNS av Arlöfs Waggonfabrik med elektrisk utrustning från AEG. Den byggdes år 1920 om till A2b och fick år 1925 sitt nuvarande utförande. År 1963 togs den ur trafik och såldes till SSS.

Vid filminspelningen till 1939 deltog SS 143, 335 och 915. Samtliga vagnar kördes för egen maskin (nåja, 915 drogs av 143) på Nybroplan. På Karlaplan och Vasabron användes SS 143 och 915 vill jag minnas. Sedan ställdes 143 och 915 upp på Kungsgatan vid inspelningen av krigsslutet. Vid filminspelningen deltog en mängd personal från Museispårvägen, dels för att agera statister (förare, konduktör), dels för att sköta allt det tekniska med att köra spårvagn på Stockholms gator med provisoriska spår, fingerad kontaktledning och mobil kraftförsörjning.

Vagnen visas idag i "krigsmålning", detta utseende fick vagnen inför inspelningen av 1939 av förklarliga skäl. Sålunda målad i tidigt 40-talsmålning.

Före detta SNS A3 nr 123-150 och A4 nr 151-170. Ombyggda av Råsunda 1925 och 1928 då plattformarna förlängdes. Det är i detta skick vagnen i dag visas på museispårvägen i Malmköping.

Denna och liknande vagntyper utgjorde länge det dominerande inslaget i Stockholms stadsbild. Vagnar av denna typ gick i reguljär trafik ända till 1964.

Inköpt av SSS 1963 07 24 från AB Stockholms Spårvägar för 1200: .
Uppställd i Högdalen. Transporterad till SL:s verkstad i Hammarby per vagnbjörn 1968-03-30 samt till Malmköping per vagnbjörn 1970-05-02. Vagnen renoverad på SL:s verkstad 1968 1970. Kostnad 6850: .
Deltog i filmen Bluff-Stopp inspelad våren 1977.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Transporterad till Stockholm per trailer 1989-05-19 för att användas i inspelning av filmen 1939. Kördes på provisoriska spår och med elaggregat på Nybroplan, Karlaplan och Vasabron. Transporterad till Malmköping, per trailer 1989-05-29. Transporterades åter till Stockholm per trailer 1989-07-07 för att ställas upp på Kungsgatan i samband med inspelning av filmen 1939. Transporterad till Malmköping, per trailer 1989-07-10. Inför filmningen målades vagnen om i 1940-talets färgsättning.
Transporterad per trailer till Alkärrshallen, Djurgården 1993 05 21.
Godkänd 1993 05 19 av Järnvägsinspektionen för trafik på Djurgårdslinjen.

Trafikerade Djurgårdslinjen. Transporterad per trailer till Malmköping 1993 08 05.

The history of the class (only in Swedish):
SS A3 Före detta SNS A3 nr 123-150 och A4 nr 151-170.
Ombyggda av Råsunda 1925 respektive 1928.
Vagn 126, 128, 130 och 149 använda som enmansvagnar 1929-1938.

Denna och liknande vagntyper utgjorde länge det dominerande inslaget i Stockholms stadsbild. Vagnar av denna typ gick i reguljär trafik ända till 1964.

Bevarade vagnar: nr 143 och 170 som arbetslok 9236 på Museispårvägen i Malmköping, samt 9163 i Bromma.