NKA 15

Norrköpings Kommunala Affärsverk nr 15

 15
© Magnus Svensson

data für schienenfahrzeuge 15
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:  (2xZR) 
Hersteller:  ASEA, AEG 1906 
Farbe:  gul 
Letzte revision:  1938 
Wieder aufgebaut:  inbyggd 1910, ombyggd 1927 
Besitzer: SSS nytt fönster 
Standort:  Malmköping nytt fönster 
Museumsjahr:  1967 
Betreibklasse:  I driftsklass I (Betriebsfertige Fahrzeuge)
Bewahrenklasse:  2 (weitere fahrzeuge) 
Ausgeliehen an:  
 
 
data für baureihe (mv)
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:  zweiachsiger zweirichtung (2xZR) 
Firma:  Norrköpings Kommunala Affärsverk (NKA) 
Stadt:  Norrköping 
Baureihe:  (mv) 
Wagennummer:  13-15 
Ursprungliche anzahl: 
Hersteller:  ASEA, AEG 1906 
Personal: enmansbetjänad
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  8000 
Breite (mm):  2050 
Höhe (mm):  3350 
Gewicht (kg):  9600 
Achsanordnung:  Bo 
Achsstand (mm):  1800 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):  750 
Rad-Laufflächenbreite (mm): 85
Motorenklasse: AEG U 158b
Motorenstärke (kW):  2 x 29,5 
Steuerungklasse: ASEA CBS-24-C
Kopplungklasse: albert
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):  50 
Türanordnung: V 1-000-0, H 0-000-1
Anzahl fahrgäste:  20 sitzplätze + 20 stehplätze = 40 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:   

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Vagnen donerad till SSS november 1967 av
Norrköpings Kommunala Affärsverk.

Den ingår i bevarandeklass II i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

Tre vagnar av denna typ inköptes år 1906
som en förstärkning till de ursprungliga 12
vagnarna. Vagnen är av ASEAs större modell
och levererades med öppna plattformar, vilka
byggdes in 1911. Norrköping köpte från år
1925 in 23 begagnade vagnar av samma typ
från Göteborg. Totalt fanns i Norrköping 26
vagnar av denna modell. De ursprungliga
vagnarna fick plattformarna förlängda på
samma sätt som Göteborgsvagnarna år 1927.

Vagntypen var i ordinarie trafik till 1958 då
linje 1 lades ner.

Donerad till SSS november 1967 av Norrköpings Kommunala Affärsverk.
Före övertagandet genomgången och målad av NKA. Som motprestation ombe-sörjde SSS transporten av ploglok SL 9203 till Norrköping 1967-12-16.
Transporterad per låglastare till Malmköping 1967-12-16.
Användes som Prag 123 i filmen Förvandlingen inspelad i maj 1975.
Utlånad till Norrköpings Lokaltrafik för att användas i sightseeingtrafik under 1984.
Transporterad till Norrköping per trailer 1983-11-11. Genom NL:s försorg har vagnen genomgått en lätt korgrevision under vintern 1983/1984.
Transporterad från Norrköping till Malmköping per trailer 1984-11-27.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1984 03 06.
Storrevision påbörjad 2000-01-03.

Storrevisionen avslutades i maj 2022, därefter gjordes provkörningar och justeringar av bland annat körmotstånden. Strömavtagaren fick ett nytillverkat toppstycke i juli 2022. Vagnen återinvigdes som trafikvagn på Museispårvägens dag 2022-08-27.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
NKA (mv) Denna vagnserie köptes inför 1906 års konst och industriutställning. Vagntypen var identisk med Göteborgs vagntyp M1. De levererades från ASEA i Västerås. Vagnarna var åtta meter långa, 2,05 meter breda och hade ett axelavstånd på 1,8 meter. De tog 20 sittande och 20 stående passagerare. ”Trucken”, underredet, var av kraftigare konstruktion än på vagnarna 1 – 12. Vagnarnas övriga utrustning överensstämde med de tidigare. Ombyggnaderna följer också de tidigare. Ända skillnaden är att dessa tre vagnar aldrig får den långa plattformsmodellen och att de byggs om senare än de övriga. Vagnarna blev långlivade och den första som försvann skrotades 1957. En av vagnarna, vagn 15, finns bevarad på spårvägsmuseet i Malmköping