SNS A2 102

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag class A2 no 102

A2 102
© Willy Forsström

data for rail vehicle 102
Vehicle:  motor car 
Class:   
Manufacturer:  ASEA 1905 
Colour:   
Last renevation:   
Owner: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Housed:  Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Museum year:  1937 
 
 
data for the class A2
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A2 
Car number:  21-120 
Built number:  100 
Manufacturer:  ASEA 1904-1094 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  11200 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3800 
Weight (kg):  14700 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  870 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  60 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  24 seating + 32 standing = 56 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  senare SS A1 21-120 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
SS A1 102

Vagnen är byggd 1905 av ASEA med elektrisk utrustning från UEG, Berlin. Den är av samma typ som SNS första motorvagnstyp Al. Sedan A2 bytt typbeteckning till A1, hade SNS 120 vagnar av typ Al byggda 1903 - 1905. Vagn nr 102 var en av de trettio Al som inte blev ombyggd 1926 - 28 och som gick i trafik som A1a och A1b några år in på 1930-talet. År 1927 återställdes den till museivagn i originalutförande och målning. Den rullade senast på Stockholms gator vid samma tillfälle och på samma sätt som SSB nr 14.

The history of the class (only in Swedish):
SNS A2 Senare SS A1 nr 21-120.
Bevarad vagn: 102 på Stockholms Spårvägsmuseum.