SNS A2 102

Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag baureihe A2 nr 102

A2 102
© Willy Forsström

data für schienenfahrzeuge 102
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:   
Hersteller:  ASEA 1905 
Farbe:   
Letzte revision:   
Besitzer: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Standort:  Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Museumsjahr:  1937 
 
 
data für baureihe A2
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:   
Firma:  Stockholms Nya Spårvägsaktiebolag (SNS) 
Stadt:  Stockholm 
Baureihe:  A2 
Wagennummer:  21-120 
Ursprungliche anzahl:  100 
Hersteller:  ASEA 1904-1094 
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  11200 
Breite (mm):  2200 
Höhe (mm):  3800 
Gewicht (kg):  14700 
Achsanordnung:  Bo 
Achsstand (mm):  2600 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):  870 
Rad-Laufflächenbreite (mm):
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):  60 
Steuerungklasse:
Kopplungklasse:
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung:
Anzahl fahrgäste:  24 sitzplätze + 32 stehplätze = 56 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:  senare SS A1 21-120 

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
SS A1 102

Vagnen är byggd 1905 av ASEA med elektrisk utrustning från UEG, Berlin. Den är av samma typ som SNS första motorvagnstyp Al. Sedan A2 bytt typbeteckning till A1, hade SNS 120 vagnar av typ Al byggda 1903 - 1905. Vagn nr 102 var en av de trettio Al som inte blev ombyggd 1926 - 28 och som gick i trafik som A1a och A1b några år in på 1930-talet. År 1927 återställdes den till museivagn i originalutförande och målning. Den rullade senast på Stockholms gator vid samma tillfälle och på samma sätt som SSB nr 14.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
SNS A2 Senare SS A1 nr 21-120.
Bevarad vagn: 102 på Stockholms Spårvägsmuseum.