SSLidJ B24(A) 34

Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg class B24(A) no 34
"ängbyvagn"

B24(A) 34
© PG Andersson

data for rail vehicle 34
Vehicle:  control car, Ängbyvagn "ängbyvagn" 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Manufacturer:  ASEA, ASJF 1952 
Colour:  rödbrun 
Last renevation:  februari 1981 
Operation category:  II driftsklass II (ready for operating use, but in need of minor repairs)
Preservation category: 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1992 
Note: fd LiB 34 överförd till SSLidJ 1971
 
 
data for the class B24(A) "ängbyvagn"
Vehicle:  control car 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
Town:  Lidingö 
Line:  Södra Lidingöbanan 
Class:  B24(A)  "ängbyvagn"
Car number:  27-33, 28-31, 38-39 
Built number:  13 
Manufacturer:  ASEA, ASJ 1944-1952 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  151500 
Width (mm):  2400 
Height (mm):  3200 
Weight (kg):  15700 
Axel arrangement:  2'2' 
Wheelbase (mm):  1850+5600 
Boggie center base (mm):  7400 
Wheel diameter (mm):  700 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller: ASEA CBM 35
Type of coupling: scharfenberg
Compressor: Atlas-Copco NE3
Operating current:   
Max speed (km/h):  65 
Door arrangement: VH 0-020-0
Number of passengers:  52 seating + 31 standing = 83 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Deponerad hos SSS 1987 06 26 av Trafik AB Stockholm Södra Lidingön. Donerad till SSS 1992 05 26 av SL Lidingö Trafik AB.
Transporterad från AGA, Lidingö till Malmköping per trailer 1987 07 02.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1987 07 20.
Största tillåtna hastighet vid besiktning 1952 02 29 70 km/t.

The history of the class (only in Swedish):
SSLidJ B24(A) "Ängbyvagnar" för Lidingöbanorna.
LiB 24-25 och SSLidJ 27-29 levererade med förarhytter i båda ändar, 48 sittande och 39 stående passagerare, totalt 87.
Ej ombyggda vagnar levererade som manövervagnar, övriga ombyggda från släpvagnar.
LiB nr 26-27 och SSLidJ nr 28-31 brunna i vagnhallen AGA 1949.
SSLidJ nr 30-31(II) inköpta från SS 1949, fd B24 nr 630-631.
SSLidJ nr 38-39 inköpta från SS 1954, fd B24 nr 649-650.
LiB nr 37 inköpta från SS 1955, fd B24 nr 648.
LiB nr 34-37 övertagna av SSLidJ 1971.
Interna nummer 427-439 åren 1973-1980 (ca).
SSLidJ nr 28, 33 och 36 provisoriskt ombyggda 1985-1986 till B24B (Lidingöbanan).
SSLidJ nr 29, 31, 32 och 37 ombyggda 1983-1988 till B30 (Lidingöbanan) nr 603, 606, 601 respektive 605.
Bevarad vagn: SSLidJ (fd LiB) nr 34 på Museispårvägen i Malmköping.