SSLidJ A24(A) 16

Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg class A24(A) no 16
"ängbyvagn"

A24(A) 16
© PG Andersson

data for rail vehicle 16
Vehicle:  motor car, boggie "ängbyvagn" 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Manufacturer:  ASEA, ASJ 1952 
Colour:  rödbrun 
Last renevation:  November 1978, april 1993, boggierevision 
Operation category:  IIB driftsklass IIB (ready for operating use after minor repairs)
Preservation category: 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1992 
 
 
data for the class A24(A) "ängbyvagn"
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  Trafik AB Stockholm Södra Lidingöns Järnväg (SSLidJ) 
Town:  Lidingö 
Line:  Södra Lidingöbanan 
Class:  A24(A)  "ängbyvagn"
Car number:  11-21, 14-16, 42-47 
Built number:  14 
Manufacturer:  ASEA, ASJ 1944-1952 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  15150 
Width (mm):  2400 
Height (mm):  3750 
Weight (kg):  22900 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1850+5600 
Boggie center base (mm):  7400 
Wheel diameter (mm):  700 
Wheel tread width (mm): 100
Type of motor: ASEA LJB 27-32
Motor power (kW):  4x63 
Type of controller: ASEA CBM 35
Type of coupling: scharfenberg
Compressor: Atlas-Copco NE3
Operating current:   
Max speed (km/h):  70 
Door arrangement: VH 0-020-0
Number of passengers:  48 seating + 31 standing = 79 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Boggierevision april 1993.

Deponerad hos SSS 1987 06 26 av Trafik AB Stockholm Södra Lidingön. Donerad till SSS 1992 05 26 av SL Lidingö Trafik AB.
Transporterad från AGA, Lidingö till Malmköping per trailer 1987 07 02.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1987 07 20.
Transporterad per trailer till SL:s Hammarbyverkstad 1992 10 27.
Boggierevision samt ommålad utvändigt i venetianskt röd november 1992 januari 1994.
Transporterad per trailer till AGA Lidingö 1994 01 27.
Besiktigad och godkänd av Järnvägsinspektionen 1994-01-28.
Körd i trafik på Lidingöbanan 1994 01 29 30 i samband med Lidingöbanans 80 årsjubileum.
Transporterad per trailer till Saltsjöbanan 1994 04 13 14.
Använd vid utfärd på Saltsjöbanan 1994 04 16 17.
Transporterad per trailer till Brommahallen 1994 04 19.
Körd på Nockebybanan vid ett flertal tillfällen.
Transporterad per trailer till Alkärrshallen, Djurgården, 1994 08 15.


Transporterad per trailer till Brommahallen februari 1995.
Transporterad per trailer till Malmköping 1995-06-16.
Största tillåtna hastighet vid besiktning 1952-02-29 70 km/t.


Vagnen är trafikvagn i Malmköping. Den ingår i bevarandeklass 1 i Svenska Spårvägssällskapets samlingar.

"Ängbyvagnar", för Lidingöbanorna. Ursprungligen levererades 6 vagnar (11-16) till SSLidJ år 1945. Dessa kompletterades med 3 vagnar (17-19) år 1949. I vagnhallsbranden 1949 förstördes 11-12 och 14-16. År 1952 inköptes 4 nya vagnar som fick nummer 15, 16, 20 och 21. År 1959 inköptes 4 begagnade vagnar från SS (44-47) som år 1963 följdes av ytterligare 2 vagnar från SS (42, 43).

The history of the class (only in Swedish):
SSLidJ A24(A) "Ängbyvagnar", för Lidingöbanorna.
LiB 6-12 och 49 övertagna av SSLidJ 1971.
SSLidJ 6, 8, 15, 17-18, 20-21 och 42 prov ombyggda 1985-1986 till A24B (Lidingöbanan).
SSLidJ 9-11, 13, 46-47 och 49 ombyggda 1984-1988 till A30 (Nockebybanan) nr 310, 306, 309, 308, 303, 302 respektive 307.
SSLidJ 11-12, 14-16 brunna i vagnhallen AGA 1949.
SSLidJ 42-43 inköpta från SS 1963, fd A24 nr 369 respektive 386.
SSLidJ 44-47 inköpta från SS 1959, fd A24 nr 380-383.
Internt vagnsnummer 406-449 åren 1973-1980.
Bevarade vagnar: SSLidJ nr 16(II) finns bevarad på Museispårvägen i Malmköping. SSLidJ nr 17 hos SL Lidingö. SSLidJ nr 42 på Stockholms Spårvägsmuseum.