SS(2) B31 616

AB Stockholms Spårvägar class B31 no 616
"mustang"

B31 616
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 616
Vehicle:  trailer car, boggie "mustang" 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Manufacturer:  Hägglund 1952 
Colour:  skär/grå 
Last renevation:   
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category: 
Owner: SS(2) nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1991 
Note: fd GS litt S27 nr 430, SL litt B31 nr 616
 
 
data for the class B31 "mustang"
Vehicle:  trailer car, boggie 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS(2)) nytt fönster 
Town:  Stockholm 
Line:  Djurgårdslinjen 
Class:  B31  "mustang"
Car number:  615-617 
Built number: 
Manufacturer:  Hägglund 1949 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  13100 
Width (mm):  2500 
Height (mm):  3200 
Weight (kg):  12000 
Axel arrangement:  2'2' 
Wheelbase (mm):  1800+4200 
Boggie center base (mm):  6000 
Wheel diameter (mm):  680 
Wheel tread width (mm): 90
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor: Atlas-Copco NE3
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: H 2-010-1
Number of passengers:  38 seating + 67 standing = 105 passengers 
Out of service:   
Note:  inköpta 1991, fd GS S27 nr 424, 430, 431, 434, ombyggda för högertrafik 1967 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Inköpt av SL 1988 från Göteborgs Spårvägar.
Inköpt av SS (2) oktober 1994 från AB Storstockholms Lokaltrafik för 1 kr.
Transporterad från Göteborg till SL Brommahallen per trailer hösten 1988.
Transporterad till SL Hammarbyverkstad via tunnelbanan januari 1991.
Lättrevision och målad utvändigt av SL Hammarbyverkstad 1991 04 23.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården per trailer maj 1991.
Transporterad till SL Hammarbyverkstad per trailer 1993 01 13.
Reklammålad av SL Hammarbyverkstad 1993-01-25, för Dagens Industri. Åter-ställd till blå / grå mars 1997.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården per trailer 1993-02-02.
Transporterad per trailer till Göteborg och uppställd i Gårdahallen.
Transporterad per trailer till Malmköping 2001-09-17.

The history of the class (only in Swedish):
SS(2) B31 "Göteborgsmustang" i trafik på Djurgårdslinjen sedan 1991.
Före detta Göteborgs Spårvägar S27 nr 424 (615), 430 (616), 431 (617) samt nr 434 (618).
Ombyggda för högertrafik 1967.
Vagn 618 är ombyggd till cafévagn, se B31C.

Detta är släpvagnarna till Göteborgsmustangerna typ A31 nummer 328, 329, 330, 331, 332 och 333. När det blev högertrafik i Sverige 1967, vände man helt enkelt på dessa vagnar så att dörrarna därigenom kom på rätt sida. Sätena vändes efter hand. I Göteborg hade vagnarna littera S27.

vagnförteckning More about the class SS(2) B31 "mustang"

Tidigare utförande:

Helreklammålad 1995 för Dagens Industri. © Olle S Nevenius.

 

Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch