HSS E

Helsingborgs Stads Spårvägar class E no 38-40

ingen bild

data for the class E
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Helsingborgs Stads Spårvägar (HSS) 
Town:  Helsingborg 
Class: 
Car number:  38-40 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA 1928 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10900 
Width (mm):  2112 
Height (mm):  3850 
Weight (kg):  12575 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  2400 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  750 
Wheel tread width (mm): 95
Type of motor: Siemens Dy551a
Motor power (kW):  2x45,7 
Type of controller: Siemens-Schuckert 0F38, kamvals
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):  40 
Door arrangement: V 1-000-0, H 0-000-1
Number of passengers:  24 seating + 21 standing = 45 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  38 ombyggd 1955 till enriktningsvagn 

Preserved cars:
HSS E nr 39
motorvagn
HSS E nr 39
         

The history of the class (only in Swedish):
Tre vagnar av denna typ inköptes år 1928 som en fortsättning på de vagnar som levererades 1921 av Norddeutsche Waggonfabrik i Bremen.
Vagn 38 ombyggdes till enriktnings 1955 och fick smeknamnet "mulåsnan" pga av sitt udda utseende med E-vagn i ena änden, ombyggd i den andra till något F-liknande.