HRO (hsv)

Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiö class (hsv) no 1-15

ingen bild

data for the class (hsv)
Vehicle:  horse tram 
Class:   
Company:  Helsingin Raitiotie- ja Omnibus Osakeyhtiö (HRO) 
Town:  Helsingfors 
Class:  (hsv) 
Car number:  1-15 
Built number:  15 
Manufacturer:  Scandia 1890-1891 
Gauage (mm):  1000 
Length (mm):   
Width (mm):   
Height (mm):   
Weight (kg):   
Axel arrangement:   
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:   
Out of service:  utrangerade 
Note:   

Preserved cars:
HRO  nr 11
hästspårvagn
HRO nr 11
         

The history of the class (only in Swedish):
Fem av vagnarna ombyggdes till släpvagnar år 1901. Dessa slopades åren 1908-1919. Av dessa är HSO 11 bevarad som museivagn. Två vagnar gick senare i trafik på hästspårvägen på Drumsö. Fyra vagnar såldes till järnvägen (aldrig öppnad till offentlig trafik) mellan Kausala och Leininselkä, spårvidd 750 mm. Där användes vagnarna i ånglokdragna persontåg. Av dessa vagnar är en bevarad vid Jockis museijärnväg i Minkiö.