TS (mv)

Trondheim Sporvei class (mv) no 13-24

(mv)
© SHF:s arkiv

data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Trondheim Sporvei (TS) 
Town:  Trondheim 
Class:  (mv) 
Car number:  13-24 
Built number:  12 
Manufacturer:  Skabo, SSW 1913-1917 
Gauage (mm):  1000 
Length (mm):  9500 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  11700 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  3000 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  850 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  66 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  20 seating + 30 standing = 50 passengers 
Out of service:  1959 
Note:   

Preserved cars:
TS  nr 21
motorvagn
TS nr 21
TS  nr 40
motorvagn
TS nr 40
       

The history of the class (only in Swedish):
Vagnarna levererades i tre omgångar:
Nr 13-16: 1913
Nr 17-21: 1914
Nr 22-24: 1917

Vagn 18 (også kjent som arbeidsvogn 40) finnes bevart i Mannaminne i Sverige.

Vagn 22 brant 5/4 1927 vagnen og ble deretter gjennoppbygd av et lokalt snekkerfirma, Jacob Digre, men alt elektrisk utstyr var det samme som tidligere, og vagnkassen en kopi av den opprinnelige.

Vogntypen ble tatt ut av drift i november 1955 da utvidelsen av linje 3 skjedde. Dvs; to av vognene var hugget pga kollisjonsskade. Men på grunn av den store sporveisbrannen i oktober 1956, ble de 10 gjenværende vognene satt i drift igjen, og gradvis tatt ut av drift utover 1958 etter hvert som nye vogner ble levert.

I alt ble for øvrig fire vagnar ombygd til arbeidsvagnar i 1959 og malt gul oventil (som før) og mørkegrønne nedentil. Nr 42 ble i 1967 malt i samme farge som trafikkvogene, creme/blå. Vagn nr 20 beholdt de gamle fargene selv om den også ble benyttet som arbeidsvogn. Disse vognene ble hugget på 1970-tallet, da med unntak av nr 40 (18) og 42 (21)