se Uppsala

electric tramway 1906-09-11 -- 1953-10-12 nedlagd

Uppsala, Sverige: spårväg

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Uppsala, Sweden 
company: Uppsala Spårvägar (US) 
opened: 1906-09-11 
closed: 1953-10-12 
gauge: 1435 mm 
speed:  
traction: overhead line 
length: 15,8 km 
stops:  
routes:


Historia:
11/9-1906 Trafiken startar på linje 3 Stora torget - Grindstugan
2/10-1906 Linje 1 öppnas Sysslomansgatan - Centralstationen
6/12-1906 Linje 2 öppnas Svartbäcken - Kungsängsesplanaden
30/7-1907 Linje 2 förlängs via Islandsbron till Grindstugan
Linje 3 läggs ner och spåren i Trädgårdsgatan rivs
10/8-1911 Linje 2 förlängs från Grindstugan till Polacksbacken
25/7-1912 Linje 1 delas så att varannan vagn går till Sysslomansgatan och varannan till Erikslund
11/9-1915 Linje 1 förlängs från Sysslomansgatan till Eriksdal och inom Erikslund
15/9-1925 Linje 3 öppnas Stora torget - Almtuna
1/10-1925 Förlängning inom Svartbäcken
1927 1 Eriksdal - Centralstationen
2 Erikslund - Centralstationen
3 Stora torget - Almtuna
4 Svartbäcken - Polacksbacken
5/8-1928 Mälarlinjen (6) öppnas mellan Svandammen och Graneberg och trafikeras av UMS (Uppsala-Mälarens Spårvägs AB)

2/2-1944 Linje 3 läggs ner och ersätts av genomgående trafik på linje 1 och 2.
Linje 5 ersätter på sträckan Stora torget - Centralstationen
juni 1945 Vagnhallen brinner på midsommarnatten. Linje 5 läggs ned efter vagnhallsbranden
1/11-1947 Linje 1 och 2 läggs ned
25/4-1949 Trafiken på linje 4 glesas ut och Mälarlinjen förlängs från Svandammen till Stora torget
3/5-1953 Linje 4 läggs ned som sista stadsspårvägslinje
12/10-1953 Mälarlinjen läggs ned som sista spårvägslinje Samtliga släpvagnar som köpts från Stockholm skrotades 1943 och ersattes av släpvagnar från Göteborg och Jönköping.

Vagnar som förstördes vid vagnhallsbranden 1945 var 1-4, 6, 8,
11, 12, 16 och släp 25 (fd GS).
pdf historical pdf sheet (only as a swedish)
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list
wikipedia Read more Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Upplands Lokaltrafik B buss
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch