se Jönköping

elektrische straßenbahn 1907-07-12 -- 1958-06-07 nedlagd

Jönköping, Sverige: spårväg

data
typ:  elektrische straßenbahn elektrische straßenbahn 
stadt: Jönköping, Schweden 
gesellschaft: Jönköpings Spårvägar (JS) 
eröffnet: 1907-07-12 
geschlossen: 1958-06-07 
spurweite: 1435 mm 
geschwindigkeit:  
antrieb: oberleitung 
länge:  
haltestellen:  
linien:  


Historia:
12/7-1907 Spårvägstrafiken startar på sträckan VINDBRON - STADSPARKEN
20/8-1907 Sträckan VINDBRON - ÖSTER öppnas (ingen trafik över Vindbron)
25/8-1907 Svängbron vid stationen öppnas och de båda delarna knyts samman
11/9 1907 Linjen till Kungsgatan via Barnarpsgatan och Brunnsgatan öppnas och anläggningen INVIGS med två linjer:
GRÖN: ÖSTER (järnvägsundergången) - STADSPARKEN
RÖD: HOFRÄTTSTORGET - KLOSTERGATAN
Vagnhallen placerades i kvarteret Granaten i hörnet av Barnarpsgatan och Gjuterigatan
21/9-1907 RÖD linje förlängs från Hofrättstorget till ÖSTER
22/11-1913 RÖD linje förlängs från Klostergatan till TORPAGATAN
12/8-1915 RÖD linje förlängs från Öster till Tegelbruksgatan (ROSENLUND)
GRÖN linje förlängs från Öster till KASERNERNA

8/11-1916 Spårtrafik över Vindbron öppnas. Spåren via Svängbron utnyttjas som reserv.
1/1-1926 GRÖN linje förlängs från Stadsparken till BYMARKEN
1928 Trafik till utställningen på nya spår till Ryhov under sommaren
8/10-1930 RÖD linje förlängs till ROSENLUNDSTORGET
12/11-1932 RÖD linje förlängs från Torpagatan till TABERGSGATAN
1934 GRÖN linje samtliga vagnar går till BYMARKEN
3/12-1934 GRÖN linje förlängs till RYHOV via utställningsspåren
25/7-1936 RÖD linje förlängs från Tabergsgatan till JORDBRON
1/1-1940 RÖD linje förlängs från Rosenlundstorget till ÖSTERÄNGEN
1940-talet RÖD linje läggs om från Barnarpsgatan till Klostergatan
18/12 1946 GUL linje öppnas som förstärkning under vinterhalvåret TORPAGATAN - ROSENLUNDSGATAN

21/5-1951 GRÖN linje läggs ned RÖD linje läggs ned på sträckan Jordbron - TABERGSGATAN
11/4-1954 GUL linje läggs ned
17/10-1955 RÖD linje läggs ned mellan Österängen och ROSENLUNDSTORGET
7/6-1958 RÖD linje läggs ned som sista spårvägslinje
pdf historisch pdf-blatt (sein nur auf Schwedishe)
vagnförteckning Straßenbahnwagen liste
vagnhall Wagenhalle liste
wikipedia Weiterlesen Wikipedia nytt fönsterLinks
länk Jönköpings Spårvagns- och Busshistoriska Sällskap (JSBS) F spårvagnbuss
Mehr links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
English This page in English