Atlas

fi Finnland (fi)

  stadt eröffnet geschlossen  
pferdestraßenbahn Helsingfors 1891-06-21 1901-10-21 nedlagd  
pferdestraßenbahn Helsingfors 1913 1917-10-31 nedlagd  
S-bahn Helsingfors (Närtrafiken) 1862 idrift karta  
elektrische straßenbahn Helsingfors 1900-09-04 idrift pdf karta foto  
O-bus Helsingfors 1949-02-05 1974-06-14 nedlagd  
O-bus Helsingfors 1979-04-07 1985-10-30 nedlagd  
U-bahn Helsingfors (Metro) 1982-08-03 idrift karta foto  
elektrische straßenbahn Tammerfors 2021 x nedlagd pdf karta  
O-bus Tammerfors 1948-12-08 1976-05-15 nedlagd foto  
elektrische straßenbahn Viborg 1912-09-28 1957-04-01 nedlagd  
pferdestraßenbahn Åbo 1890-05-04 1892-10-31 nedlagd  
elektrische straßenbahn Åbo 1908-12-22 1972-10-01 nedlagd foto  
 
vorzeigen post 1 zu 12 (von 12)