SSB BC4 182

Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag baureihe BC4 nr 182

BC4 182
© Bruse LF Persson

data für schienenfahrzeuge 182
Fahrzeug:  Beiwagen 
Baureihe:  (2xZR) 
Hersteller:  SSB 1914 
Farbe:  brun/blå 
Letzte revision:  1965-04-23 
Wieder aufgebaut:   
Besitzer: SSS nytt fönster 
Standort:  Djurgårdslinjen nytt fönster 
Museumsjahr:  1929 
Notierung: fd SS litt B13 nr 629
Betreibklasse:  IIB driftsklass IIB (Nach geringfügiger Arbeiten betriebsfertige Fahrzeuge.)
Bewahrenklasse:  2 (weitere fahrzeuge) 
Ausgeliehen an:  
Status: verkehr schlitten
 
 
data für baureihe BC4
Fahrzeug:  Beiwagen 
Baureihe:  zweiachsiger zweirichtung (2xZR) 
Firma:  Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) 
Stadt:  Stockholm 
Baureihe:  BC4 
Wagennummer:  181-185 
Ursprungliche anzahl: 
Hersteller:  Ringvägen 1914 
Personal: rörlig konduktör
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  7850 
Breite (mm):  2150 
Höhe (mm):  3030 
Gewicht (kg):  4800 
Achsanordnung: 
Achsstand (mm):  1800 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):  760 
Rad-Laufflächenbreite (mm): 85
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):   
Steuerungklasse:
Kopplungklasse: albert
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung: öppna plattformar med grindar
Anzahl fahrgäste:  18 sitzplätze + 21 stehplätze = 39 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:   

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Vagnen inköptes av SSS 10 juni 1960 för 100 kr. Revision och ombyggnad till ursprungligt skick 1962-65. Vagnen användes vid utfärd i Stockholm 24 april 1965. Till Malmköping kom vagnen 31 mars 1969. Vagnen besiktigades och godkändes av Vägverket 27 maj 1980. Sedan 2002 finns vagnen i Djurgårdslinjens verkstad i Alkärrshallen för fullständig renovering och framtida tarfikuppgifter på Djurgårdslinjen.

Inköpt av SSS 1960 06 10 från AB Stockholms Spårvägar för 100: som mon-tagevagn SS litt B 231 nr 9169, tidigare SS litt G4 nr 1169, SS litt B13 nr 629.
Uppställd i Hammarby, flyttad i juni 1962 till Högdalen.
Revision och ombyggnad till ursprungligt skick utförd i Högdalen 1962 1965.
Utfärd i Stockholm med vagnen 1965 04 24.
Transporterad till Skokloster 1965 05 28 och uppställd i lada Hammarbytorp. Transporterad till Malmköping 1969 03 31.
Elektriskt signalsystem, Stockholmssystemet, installerat i augusti 1972.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1980-05-27.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården 1999-04-20.
Transporterad till Brommahallen juni 1999.
Transporterad till Malmköping 1999-10-11.
Deponerad hos Stockholmsavdelningen 2001-05-12 t o m 2014-12-31. Därefter förlängs avtalet årsvis med 1 års ömsesidig uppsägningstid.
Transporterad till Alkärrshallen, Djurgården 2001-05-29.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
SSB BC4 Sommartid öppna sidor.
Senare SS B13 628-632.
Bevarad vagn nr 182 i Malmköping.