MSS F 34

Malmö Stads Spårvägar baureihe F nr 34

F 34
© PG Andersson

data für schienenfahrzeuge 34
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:  (2xZR) 
Hersteller:  ASEA 1907 
Farbe:  grön/créme 
Letzte revision:  1956-03-20 
Wieder aufgebaut:  MSS 1929 
Besitzer: SSS nytt fönster 
Standort:  Malmköping nytt fönster 
Museumsjahr:  1964 
Notierung: Korg fd nr 27 litt A, truck fd litt F nr 31 tillverkad 1931, korg fd litt F nr 27 1929-1951, lit EF nr 20 1951-1959
Betreibklasse:  II driftsklass II (Betriebsfertige Fahrzeuge mit Bedarf geringfügiger Arbeiten)
Bewahrenklasse:  2 (weitere fahrzeuge) 
Ausgeliehen an:  
Status: verkehr schlitten
 
 
data für baureihe F
Fahrzeug:  Triebwagen 
Baureihe:  zweiachsiger zweirichtung (2xZR) 
Firma:  Malmö Stads Spårvägar (MSS) 
Stadt:  Malmö 
Baureihe: 
Wagennummer:  16-17, 20-23, 27-36, 38-45 
Ursprungliche anzahl:  22 
Hersteller:  ASEA, MSS 1928-1931 
Personal: rörlig konduktör
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):  11100 
Breite (mm):  2100 
Höhe (mm):  3700 
Gewicht (kg):  12260 
Achsanordnung:  Bo 
Achsstand (mm):  2700 
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):  715 
Rad-Laufflächenbreite (mm): 87
Motorenklasse: Siemens Dt491c
Motorenstärke (kW):  2x39 
Steuerungklasse: ASEA CBS 24 B
Kopplungklasse: albert
Kompressor:
Betriebsspannung:   
Höchstegeswindigkeit (km/h):   
Türanordnung: V 1-000-2, H 2-000-1
Anzahl fahrgäste:  22 sitzplätze + 36 stehplätze = 58 fahrgäste 
Verschrottet:  utrangerade 
Notierung:   

Die geschichte der schienenfahrzeuge (nur auf Schwedisch):
Vagnen är ett bra exempel på den typiska Malmövagnen såväl utseendemässigt som historiskt. Vagnen levererades 1907 som litt A nr 27. År 1929 byggdes den om till litt F med förlängda plattformar och ny truck. År 1951 fick vagnen truck typ E nr 5 varvid vagnen fick nummer 20 med litt EF. Nästa förändring skedde 1959 då truck 5 skrotades och korgen överfördes till truck 31 typ F varvid vagnen fick nr 34 med litt F. Vagn 34 består alltså av fd korg 27 och truck 31. Totalt levererades 68 vagnar av denna typ (A, B och C) till MSS. Senare ombyggda till D, E och F.

Donerad till SSS 1964-08-05 av Malmö Stads Spårvägar.
Transporterad per järnväg till Stockholm och per lastbil till Skokloster februari 1965. Uppställd på gården utanför motormuseet tillsammans med MSS 176. Transporterad per trailer till Malmköping 1968-11-15 -- 16.
Takrevision utförd 1981 1982.
Besiktigad och godkänd av Vägverket 1979-07-13.
Transporterad per trailer till SL:s Hammarbyverkstad 1992-04-27.
Begränsad korgrevision utförd maj juni 92, omfattande bl.a ommålning av det gröna samt ombyggnad av signalsystem och 700 voltsmatning till släpvagn.
Transporterad per trailer till Alkärrshallen, Djurgården 1992-06-04.
Trafikerade Djurgårdslinjen 1992-06-07--1992-07-01
Transporterad per trailer till Malmköping 1992-07-02.
Transporterad per trailer till Alkärrshallen, Djurgården 1999-04-20.
Transporterad per trailer till Malmköping 1999-05-12.

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
MSS F Fd litt A