SSS 1322

Svenska Spårvägssällskapet no 1322

 1322
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 1322
Vehicle:  switch locomotive, diesel 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  Slipmaterial 1938-03-18 
Colour:  grå 
Last renevation:  1976-05-01 
Rebuilt:   
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1972 
Operation category:  II driftsklass II (ready for operating use, but in need of minor repairs)
Preservation category:  3 (duplicates and non-museum vehicles) 
Deposited with the:  
Status: traffic carriage
 
 
data for the class Z
Vehicle:  switch locomotive, diesel 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  AB Storstockholms Lokaltrafiks Järnvägar (SLJ) 
Town:  Stockholm 
Class: 
Car number:  1322 
Built number: 
Manufacturer:  Slipmaterial 1938 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  5040 
Width (mm):  2800 
Height (mm):  2770 
Weight (kg):  9000 
Axel arrangement:   
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm): 100
Type of motor: Ford 592E, Volvo D36
Motor power (kW):  60 hk 
Type of controller:
Type of coupling: skruvkoppel
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: VH 0-010-0
Number of passengers:   
Out of service:   
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
fd Stockholms Gatukontor nr 22, SLJ 22

Bjurström Slipmaterial AB, typ 8,tillverkningsnummer 231.

Inköpt av SSS 1972 01 27 från Stockholms Gatukontor, sopförbränningsanläggningen i Lövsta, för 1200: som Stockholms Gatukontor nr 22, fd SLJ nr 22.
Transporterad till Malmköping per lastbil 1972 01 31.
Ommålad januari mars 1976 samt ombyggnad av elsystem. Korgrevision. Laddningslikriktare för underhållsladdning inmonterad.
Max hastighet 25 km/tim.

The history of the class (only in Swedish):
Vikt: 9000 kg med 2000 kg barlast
Koppel: Skruvkoppel, buffertar. Albert

vagnförteckning More about the class SLJ Z

Tidigare utförande:

Malmköping 1972 © Dan Erik Göransson.

 

Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch