SS A25 410

AB Stockholms Spårvägar class A25 no 410
"mustang"

A25 410
© Lennart Hjelm

data for rail vehicle 410
Vehicle:  motor car "mustang" 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Manufacturer:  GM, ASEA 1946 
Colour:   
Last renevation:   
Owner: Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Housed:  Stockholms Spårvägsmuseum nytt fönster 
Museum year:  1967 
 
 
data for the class A25 "mustang"
Vehicle:  motor car, boggie 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  AB Stockholms Spårvägar (SS) 
Town:  Stockholm 
Class:  A25  "mustang"
Car number:  400-469 
Built number:  70 
Manufacturer:  GM, ASEA 1946 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  14200 
Width (mm):  2350 
Height (mm):  3560 
Weight (kg):  16900 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1800+4500 
Boggie center base (mm):  6300 
Wheel diameter (mm):  700 
Wheel tread width (mm):
Type of motor: ASEA LJB 24-27
Motor power (kW):  192 
Type of controller: ASEA CBK 39, kamvals
Type of coupling: albert
Compressor: Atlas-Copco NE3
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: V 1-002-3
Number of passengers:  34 seating + 70 standing = 104 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagnen levererades till SS år 1946 från General Motors anläggning i Hammarby industriområde. Den var ur den första serien av de 101 mustanger som under typbeteckningarna A25, A26 och A 27 levererades till SS under åren 1946 - 52. Vid innerstadsspårvägens nedläggning 1967 sparades den som museivagn.

The history of the class (only in Swedish):
SS A25 Mustang", före 1949 typ A25G.
Bevarade vagnar:
A25 nr 410 på Stockholms Spårvägsmuseum.