OS T7 1335

AS Oslo Sporveier class T7 no 1335

T7 1335
© Andreas Tunem Arnestad

data for rail vehicle 1335
Vehicle:  underground car 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Manufacturer:  Strømmen, AEG  
Colour:   
Last renevation:   
Owner: Kollektivtransportproduksjon 
Housed:  Ringerike 
Museum year:  2010 
 
 
data for the class T7
Vehicle:  underground car 
Class:  4-axled double-ended (4xZR) 
Company:  AS Oslo Sporveier (OS) nytt fönster 
Town:  Oslo 
Line:  T-banen 
Class:  T7 
Car number:  1334-1343 
Built number:  10 
Manufacturer:  Strømmen, AEG 1976-1977 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  17000 
Width (mm):  3200 
Height (mm):   
Weight (kg):  29740 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  2170 
Boggie center base (mm):  11000 
Wheel diameter (mm):  820 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  392 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  750 V DC 
Max speed (km/h):  70 
Door arrangement:
Number of passengers:  60 seating + 117 standing = 177 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  Ombygget til alternativt strømopptak fra tredje skinne eller kjøreledning i 1995. Ombygget fra vogner av typen T4 i 1985-1987.