OS E2 163

AS Oslo Sporveier class E2 no 163
"gullfisk"

E2 163
© Andreas Tunem Arnestad

data for rail vehicle 163
Vehicle:  motor car "gullfisk" 
Class:   
Manufacturer:  Strømmen, NEBB 1939 
Colour:  blå, vit 
Last renevation:   
Rebuilt:   
Owner: LTF nytt fönster 
Housed:  Vognhall 5 nytt fönster 
Museum year:  1958 
Note: Delvis oppusset, utstilt i Vognhall 5
Deposited with the:  
 
 
data for the class E2 "gullfisk"
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  AS Oslo Sporveier (OS) nytt fönster 
Town:  Oslo 
Class:  E2  "gullfisk"
Car number:  163 
Built number: 
Manufacturer:  Strømmen, NEBB 1939 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  15400 
Width (mm):  2500 
Height (mm):   
Weight (kg):  13440 
Axel arrangement:  B'B' 
Wheelbase (mm):  1850 
Boggie center base (mm):  8300 
Wheel diameter (mm):  750 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  100 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):  65 
Door arrangement:
Number of passengers:   
Out of service:  1957 
Note:  Prøvevogn med elektrisk utstyr fra NEBB. Monomotorer 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Trafikvagn 1937-1957. Avstilt 1957-66. Till LTF 1966.
Bevart som ved utrangeringen, men er forfallen. Vogna stod utendørs mellom to vognhalle på Sagene i en årrekke.

The history of the class (only in Swedish):
Levert i en serie på 6 prototyper til Oslo Sporveier i 1937. I hovedsak i drift på Kjelsåsbanen. Vognas fjærsystem var dessverre av dålig konstruksjon samtidig som monomotorene forusatte en jevnlig avdreining av hjulene. Dette var en omstendig affære så lenge man ikke hade egnet hjuldreiebenk. Vogna bortsatt fordi den forfalt for revisjon i 1957, men var ellerss ett på som enkle å kjøre, men dessverre noe ukomfortabel pga. Fjærsystemet.

Museumsvogn LTF