TS 8

Trondheim Sporvei no 8

 8
© Lennart Hjelm

data for rail vehicle 8
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Manufacturer:  Strømmen, TS, Siemens 1930/1957 
Colour:   
Last renevation:   
Owner: SHF nytt fönster 
Housed:  Munkvoll nytt fönster 
Museum year:   
Note: Fd nr 36
 
 
data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Company:  Trondheim Sporvei (TS) 
Town:  Trondheim 
Class:  (mv) 
Car number:  8 (III) 
Built number: 
Manufacturer:  Strømmen, TS, SSW 1957 (1930) 
Gauage (mm):  1000 
Length (mm):  11000 
Width (mm):  2600 
Height (mm):   
Weight (kg):  13500 
Axel arrangement:   
Wheelbase (mm):  3200 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  750 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  82 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  26 seating + 62 standing = 88 passengers 
Out of service:  1975 
Note:   

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Vagn 36 brant ute på linjen i desember 1956. Denne ble gjennoppbygd på eget verksted i en modernisert versjon i 1957 og gitt nr 8.

The history of the class (only in Swedish):
Bygget opp på verksted Dalsenget på restene av nr 36. (Strømmen 1930). Modernisert med ståltak, sittande konduktør og utan ”överlysfönster”. Saltvogn fra 1975. Bevarad.