SS B212 9011

AB Stockholms Spårvägar class B212 no 9011

B212 9011
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 9011
Vehicle:  freight wagon, öppen 
Class:  (2xZR) 
Manufacturer:  SSB 1908 
Colour:  grå 
Last renevation:  1954-10-13 
Rebuilt:  1922 
Owner: SSS nytt fönster 
Housed:  Malmköping nytt fönster 
Museum year:  1968 
Note: fd SSB litt D2 nr 11, SS litt D2 nr 1011
Operation category:  I driftsklass I (ready for operating use)
Preservation category:  2 (other museum vehicles) 
Deposited with the:  
 
 
data for the class B212
Vehicle:  freight wagon 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Stockholms Södra Spårvägsaktiebolag (SSB) 
Town:  Stockholm 
Class:  B212 
Car number:  9008, 9011 
Built number:   
Manufacturer:  SSB 1908 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  6000 
Width (mm):  2320 
Height (mm):  1030 
Weight (kg):  3500 
Axel arrangement: 
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm): 103
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:   
Out of service:   
Note:  öppen 

The history of the rail vehicle (only in Swedish):
Bevarad som SSB nr 11

Inköpt av SSS 1968 03 25 från AB Storstockholms Lokaltrafik för 150: .
Transporterad till Högdalen 1968 03 31 per vagnbjörn och till Malmköping 1969 11 15 per järnväg.
Montagetornet från MSS 20 monterat på vagnen mars 1975.
Montagetornet överflyttat till SSS 1341 december 1980.
Byte av golv påbörjat november 1993, avslutat december 1995.
Vagnen utrustad med balkar för uppställning av kompressor SSS 1728, december 1995.

The history of the class (only in Swedish):
fd SSB D2, fd SS D2