GS S26 336

Göteborgs Spårvägar class S26 no 336
"limpa"

S26 336
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 336
Vehicle:  trailer car "limpa" 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Manufacturer:  GS 1939 
Colour:   
Last renevation:   
Rebuilt:   
Owner: Göteborgs stad nytt fönster 
Housed:  Ringlinien nytt fönster 
Museum year:   
Deposited with the:  
 
 
data for the class S26 "limpa"
Vehicle:  trailer car 
Class:  2-axled single-ended (2xER) 
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  S26  "limpa"
Car number:  311-380 
Built number:  70 
Manufacturer:  ASEA, GS, Hägglund 1931-1952 
Staffing: fast konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10730 
Width (mm):  2200 
Height (mm):  3200 
Weight (kg):  7000 
Axel arrangement: 
Wheelbase (mm):  2600 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm): 77
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling: albert
Compressor: Atlas Diesel NE1
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement: V 1-000-1
Number of passengers:  21 seating + 43 standing = 64 passengers 
Out of service:  utrangerade 
Note:  Tidigare typbeteckning S23R, S26, S10 

The history of the class (only in Swedish):
Den kanske mest kända släpvagnstypen i Göteborg var den s k "limpan" av vilka det kom att finnas 70 st vagnar nr 311-380.

Nr 311-320 tillverkade 1931 av ASEA.
Nr 321-325 tillverkade 1933 av GS.
Nr 326-330 tillverkade 1937 av ASEA.
Nr 331-335 tillverkade 1937 av ASEA.
Nr 336-340 tillverkade 1939 av GS.
Nr 341-346 tillverkade 1939 av Hägglund & Söner.
Nr 347-370 tillverkade åren 1941-45 av GS.
Nr 371-380 tillverkade 1952 av GS.

Nr 311-325 träsoffor, resten skinnsoffor.
Nr 333 museivagn i Malmköping.
Nr 336 museivagn hos Ringlinien.
Nr 371 luftlednings inspektionsvagn, bevarad för framtida behov av Ringlinien.