GS M8 302

Göteborgs Spårvägar class M8 no 302
"kort-tjock"

M8 302
© Anders G Rehnström

data for rail vehicle 302
Vehicle:  motor car "kort-tjock" 
Class:   
Manufacturer:  ASEA 1923 
Colour:   
Last renevation:   
Rebuilt:   
Owner: Göteborgs stad nytt fönster 
Housed:  Ringlinien nytt fönster 
Museum year:   
Deposited with the:  
 
 
data for the class M8 "kort-tjock"
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Line:  Långedragslinjen 
Class:  M8  "kort-tjock"
Car number:  300-303 
Built number: 
Manufacturer:  ASEA 1923 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  10400 
Width (mm):  2600 
Height (mm):   
Weight (kg):  15500 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  3000 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  90 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  28 seating + 38 standing = 66 passengers 
Out of service:  1960 
Note:  Tidigare typbeteckning M13, M20 

The history of the class (only in Swedish):
Populärt kallad "kort-tjock" var en tvåaxlig motorvagn avsedd för Långedragslinjen. Under sina sista år i trafik förekom de även som extravagnar på andra linjer. Totalt fyra motorvagnar typ M 8.

Nr 301 och 303 skrotades 1957.
Nr 300 skrotades 1960.
Nr 302 bevarad av Ringlinien som museivagn.