GS M4 43

Göteborgs Spårvägar class M4 no 43

M4 43
© Bruse LF Persson

data for rail vehicle 43
Vehicle:  motor car 
Class:   
Manufacturer:  ASEA 1902 
Colour:   
Last renevation:   
Owner: Göteborgs stad nytt fönster 
Housed:  Ringlinien nytt fönster 
Museum year:   
 
 
data for the class M4
Vehicle:  motor car 
Class:   
Company:  Göteborgs Spårvägar (GS) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Class:  M4 
Car number:  1-156 
Built number:  156 
Manufacturer:  Arlöf, ASEA 1908-1921 
Staffing: rörlig konduktör
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  8640 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  10500 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  1800 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  60 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:   
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:  20 seating + 18 standing = 38 passengers 
Out of service:  1942 
Note:   

The history of the class (only in Swedish):
M4 motorvagnar med inbyggda platsformar utrustade med grindar, totalt blev det 156 st vagnar. De sista vagnarna av typen togs ur trafik 1942.

Nr 1-46 levererades 1902 som typ M1 och ombyggdes 1914-16 till typ M4.

Nr 1 var instruktionsvagn åren 1925-49.
Nr 2-3, 8-25, 27-29, 31, 34, 44-45 degraderades till släpvagnar under åren 1921 till 1940.
Nr 15 se typ M1.
Nr 4 ombyggdes till typ M 5 år 1931.
Nr 13 + 21 ombyggdes 1931 till typ M6 nr 199.

Nr 47-52 levererades 1903 som typ M1 och ombyggdes 1916 till typ M4, hela serien såld 1931 och 1934 till Norrköping.

Nr 53-58 levererades 1907 som typ M1 och ombyggdes 1912 och 1916 till typ M4. Ombyggda 1929-30 till typ M 5 nr 53-58.

Nr 59-70 levererades från Arlöf Mekaniska Verkstad år 1908 som typ M4, ombyggdes 1922-23 till typ M6.

Nr 71-103 levererades åren 1912, 1914 och 1916 från ASEA som typ M4.

Nr 71-87, 98-103 ombyggdes 1926-28 till typ M 5.
Nr 88-97 ombyggda 1923 till typ M6.

Nr 104-111 levererades 1902 som typ S2 och ombyggdes 1906 till typ M1 för att åren 1915-16 ombyggas till typ M4.

Nr 112-116 levererades 1915 från ASEA som typ M4, ombyggdes 1925-26 till typ M5.

Nr 117-156 levererades 1920-21 från ASEA som typ M4, ombyggdes 1924-25 till typ M5 .

En mängd typ M4 såldes till andra spårvägsstäder, enligt följande:

Uppsala:
1925 nr 16-17, 19-20, 22-24
1943 nr 2-3, 27, 29, 31

Helsingborg:
1925 nr 5-7

Norrköping:
1925 nr 8-12, 14
1926 nr 32, 36, 42
1931 nr 46-47, 49, 52
1934 nr 48, 50-51
1935 nr 106, 109, 111
1942 nr 37, 108, 110

Karlskorna:
1942 nr 28
1943 nr 25

Jönköping:
1925 nr 26, 30, 33, 38, 40, 43
Vagn 43 återkom 1959 till Göteborg och är återställd till typ M4 år 1983

Observera att många av de ovanstående vagnarna såldes utan motorer eller annan el-utrustning.