GB(2) (mv)

AS Gråkalbanen class (mv) no 90, 92-96, 97, 99, 100

(mv)
© Tore Korsnes

data for the class (mv)
Vehicle:  motor car 
Class:  6-axled articulated single-ended (6xGelER) 
Company:  AS Gråkalbanen (GB(2)) nytt fönster 
Town:  Trondheim 
Line:  Gråkallbanen 
Class:  (mv) 
Car number:  90, 92-96, 97, 99, 100 
Built number: 
Manufacturer:  LHB, Siemens 1984 
Gauage (mm):  1000 
Length (mm):   
Width (mm):   
Height (mm):   
Weight (kg):   
Axel arrangement:   
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):   
Door arrangement:
Number of passengers:   
Out of service:   
Note:  fd TT 11, 2-6 ,7 ,10 

The history of the class (only in Swedish):
Fd TT 11, 2-6 ,7 ,10
Nr 97 märkt nr 7.
I drift är 92,93,95,96,100.