NSB Type 69

Norges statsbaner baureihe Type 69 nr ?

ingen bild

data für baureihe Type 69
Fahrzeug:  S-bahn wagen 
Baureihe:   
Firma:  Norges statsbaner (NSB) 
Stadt:  Oslo 
Bahn:  Lokaltog 
Baureihe:  Type 69 
Wagennummer: 
Ursprungliche anzahl:  85 
Hersteller:  Strømmen 1970-1993 
Spurweite (mm):  1435 
Länge (mm):   
Breite (mm):   
Höhe (mm):   
Gewicht (kg):   
Achsanordnung:  Bo'Bo' 
Achsstand (mm):   
Drehzapfenabstand (mm):   
Raddurchmesser (mm):   
Rad-Laufflächenbreite (mm):
Motorenklasse:
Motorenstärke (kW):   
Steuerungklasse:
Kopplungklasse:
Kompressor:
Betriebsspannung:  15 kV 16,7 Hz AC 
Höchstegeswindigkeit (km/h):  130 
Türanordnung:
Anzahl fahrgäste:   
Verschrottet:   
Notierung:   

Die geschichte des Baureihe (nur auf Schwedisch):
Type 69 kom i seks seriar:

Type 69A var den originale Type 69, bygd frå 1970 til 1971. Dei har to vogner. Det blei bygd 15 tog av denne typen, og tolv er ennå i bruk.
Type 69B er den andre serien, bygd i 1974. Dei fleste av dei 17 Type 69B-setta består av to vogner, men to av dei har ei midtvogn i tillegg. Nokre av toga i b-serien blei ombygde slik at dei kunne ta meir last, noko som gjorde dei passande for lengre turar som Bergen–Myrdal, kor passasjerane ofte tar med ski og syklar. B-serien har berre ei dør på kvar sida, i staden for to, noko som gir meir seteplass, men òg tregare av- og påstiging.
Type 69C blei bygd i 1975. Dei har tre vogner.
Type 69D blei bygd mellom 1983 og 1990. Dei skil seg frå Type 69C ved å ha ein noko forskjellig utsjånad. 39 av denne typen blei bygd, og 35 var ennå i teneste i 2005.
Type 69E er ombygde Type 69D-tog, som blir brukt på litt lengre turar. Dei blei tidlegare brukt på Gjøvikbanen og Jærbanen, men blir no brukt på banen mellom Bergen and Voss.
Type 69G er ei anna utgåve av dei ombygde Type 69D-setta. Dei er utstyrt med restaurasjon og ei meir komfortabel fyrsteklassevogn. Det finst ni stykk av dei. Ombygginga skjedde i Danmark og toga køyrer nå på Gjøvikbanen.

Passasjerar:
189 (A-serien)
282-306 (Trivogns B-serie)
180-204 (Tovogns B-serie)
301 (C-serien)
300-303 (D-serien)
178 (E-serien)
270 (G-serien)

Lengd endevognene:
24.85 m (A, B, C)
25.06 m (D, E, G)

Lengd midtvognene:
24.25 m (B)
27 m (C, D, E, G)