NSB Type 69

Norges statsbaner class Type 69 no ?

ingen bild

data for the class Type 69
Vehicle:  suburban train 
Class:   
Company:  Norges statsbaner (NSB) 
Town:  Oslo 
Line:  Lokaltog 
Class:  Type 69 
Car number: 
Built number:  85 
Manufacturer:  Strømmen 1970-1993 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):   
Width (mm):   
Height (mm):   
Weight (kg):   
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):   
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  15 kV 16,7 Hz AC 
Max speed (km/h):  130 
Door arrangement:
Number of passengers:   
Out of service:   
Note:   

The history of the class (only in Swedish):
Type 69 kom i seks seriar:

Type 69A var den originale Type 69, bygd frå 1970 til 1971. Dei har to vogner. Det blei bygd 15 tog av denne typen, og tolv er ennå i bruk.
Type 69B er den andre serien, bygd i 1974. Dei fleste av dei 17 Type 69B-setta består av to vogner, men to av dei har ei midtvogn i tillegg. Nokre av toga i b-serien blei ombygde slik at dei kunne ta meir last, noko som gjorde dei passande for lengre turar som Bergen–Myrdal, kor passasjerane ofte tar med ski og syklar. B-serien har berre ei dør på kvar sida, i staden for to, noko som gir meir seteplass, men òg tregare av- og påstiging.
Type 69C blei bygd i 1975. Dei har tre vogner.
Type 69D blei bygd mellom 1983 og 1990. Dei skil seg frå Type 69C ved å ha ein noko forskjellig utsjånad. 39 av denne typen blei bygd, og 35 var ennå i teneste i 2005.
Type 69E er ombygde Type 69D-tog, som blir brukt på litt lengre turar. Dei blei tidlegare brukt på Gjøvikbanen og Jærbanen, men blir no brukt på banen mellom Bergen and Voss.
Type 69G er ei anna utgåve av dei ombygde Type 69D-setta. Dei er utstyrt med restaurasjon og ei meir komfortabel fyrsteklassevogn. Det finst ni stykk av dei. Ombygginga skjedde i Danmark og toga køyrer nå på Gjøvikbanen.

Passasjerar:
189 (A-serien)
282-306 (Trivogns B-serie)
180-204 (Tovogns B-serie)
301 (C-serien)
300-303 (D-serien)
178 (E-serien)
270 (G-serien)

Lengd endevognene:
24.85 m (A, B, C)
25.06 m (D, E, G)

Lengd midtvognene:
24.25 m (B)
27 m (C, D, E, G)