VT X61

Västtrafik class X61 no 61401-61422

X61

data for the class X61
Vehicle:  suburban train 
Class:   
Company:  Västtrafik (VT) nytt fönster 
Town:  Göteborg 
Line:  Göteborgspendeln 
Class:  X61 
Car number:  61401-61422 
Built number:  22 
Manufacturer:  Alstom 2011 
Staffing: tvåmansbetjänad
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  74300 
Width (mm):  3258 
Height (mm):  4280 
Weight (kg):   
Axel arrangement:  Bo'(Bo')(2')(Bo')Bo' 
Wheelbase (mm):   
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):   
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  8x250 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  15 kV AC 16 2/3 Hz 
Max speed (km/h):  160 
Door arrangement:
Number of passengers:  240 seating + 269 standing = 509 passengers 
Out of service:   
Note:  består av fyra vagnsdelar 

The history of the class (only in Swedish):
Västtrafiken har beställt 11 stycken X61 med leverans 2011.

Tågen är av samma grundtyp som X60-tågen, men kommer att bestå av fyra istället för sex vagnar.

Består av fyra delar: A1+M1+M2+M2

Västtrafik beslutade hösten 2010 att beställa ytterligare 11 X61 för leverans 2012-2013