OS B1

AS Oslo Sporveier class B1 no 184-203
"gullfisk"

ingen bild

data for the class B1 "gullfisk"
Vehicle:  motor car 
Class:  4-axled single-ended (4xER) 
Company:  AS Oslo Sporveier (OS) nytt fönster 
Town:  Oslo 
Class:  B1  "gullfisk"
Car number:  184-203 
Built number:  20 
Manufacturer:  Strømmen, Elin 1939 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  15400 
Width (mm):  2500 
Height (mm):   
Weight (kg):  15400 
Axel arrangement:  Bo'Bo' 
Wheelbase (mm):  1850 
Boggie center base (mm):  8300 
Wheel diameter (mm):  680 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  148 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  600 V DC 
Max speed (km/h):  65 
Door arrangement:
Number of passengers:  44 seating + 48 standing = 92 passengers 
Out of service:  1985 
Note:   

Preserved cars:
OS B1 nr 196
motorvagn
OS B1 nr 196
OS B1 nr 198
motorvagn
OS B1 nr 198
OS B1 nr 199
motorvagn
OS B1 nr 199
OS  nr 268
arbetsvagn
OS nr 268
   

The history of the class (only in Swedish):
Vognene 196 og 199 bevart av LTF i Oslo.
Vogn 185 bevart som arbeidsvogn 268 i Nordingå, Sverige.
Vogn 198 bevart i Kochi, Japan.