KFS S

Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab class S no 201-220

ingen bild

data for the class S
Vehicle:  motor car 
Class:  2-axled double-ended (2xZR) 
Company:  Kjøbenhavns Forstæders Sporveisselskab (KFS) 
Town:  Oslo 
Class: 
Car number:  201-220 
Built number:  20 
Manufacturer:  WCAF, Busch, Schuckert 1899 
Gauage (mm):  1435 
Length (mm):  7800 
Width (mm):  2000 
Height (mm):   
Weight (kg):  9300 
Axel arrangement:  Bo 
Wheelbase (mm):  1800 
Boggie center base (mm):   
Wheel diameter (mm):  845 
Wheel tread width (mm):
Type of motor:
Motor power (kW):  2x25,5 
Type of controller:
Type of coupling:
Compressor:
Operating current:  550/600 V DC 
Max speed (km/h):  35 
Door arrangement:
Number of passengers:  20 seating + 14 standing = 34 passengers 
Out of service:  1918-1923 
Note:   

The history of the class (only in Swedish):
Alle vognene overgikk til KSS i 1905. Nye nummer 48 – 67 ca. 1912. KSS anvendte typebetegnelsen S eller Schuckert. Vognene ombygd med lukkede plattformer ca., 1907-10.

Alle vognkassene benyttet ved nybygging av 17 motorvogner og 3 tilhengere. Understell og elektrisk utstyr utnyttet til bygging av tre motorvogner for korntransport og en arbeidsvogn.