fi Åbo

electric tramway 1908-12-22 -- 1972-10-01 nedlagd

data
type:  electric tramway electric tramway 
town: Åbo, Finland 
company:  
opened: 1908-12-22 
closed: 1972-10-01 
gauge: 1000 mm 
speed:  
traction:  
length:  
stops:  
routes:  
vagnförteckning Tram car lists
vagnhall Tram depot list


Åbo, Finland: spårväg
© Anders G RehnströmLinks
länk Kartor, gator och trafiken B spårvagn
More links: Spårvägssällskapet links


Svenska Denna sida på svenska
Deutsch Diese Seite auf Deutsch