Majorna (Kungsladugårdshallen) (Mx)

Majorna
Göteborg

Majorna (Kungsladugårdshallen), Göteborg
© PG Andersson

data für wagenhalle
Fahrzeug:  spårvagn elektrische straßenbahn      
Geöffnet :    1921   
Geschlossen:       
Anzahl der Tracks:    20   
Summe der Gleise (m):  2700   
Notierung:       

Die geschichte des Wagenhalle (nur auf Schwedisch):
Heter i dagligt tal "Vagnhallen Majorna" Vagnhallen är utbyggd till ungefär dubbla ursprungliga storleken. Håller totalt 20 spår.

Vagnhallen Majorna är Göteborgs Spårvägars äldsta och största drifthall.
Den togs i drift 1921. 1952 byggdes den ut åt sydost, alltså hallens "baksida". Inne i hallen kan man fortfarande se stolparna i vilka de gamla portarna satt. Från början hade hallen 20 spår.

På vardagar tas 70 tågset ut i trafik från hallen, varav 45 ledvagnar. Cirka 30 tågset med M28:or och M29:or. På Linje 13 används enkelvagnar på grund av vagnbrist. Linje 13 är den linje som har minst antal resande.

Vagnhallen är hemmastation för alla 28:or och 29:or. Där finns alla reservdelar till dessa vagnar. I Vagnhallen utförs allt planerat underhåll av dessa, samt några enklare arbeten på M31:or och M32:or. Hallen har även bygelverkstad.

I hallen finns bara vagnslyft för M28:or och M29:or. Dessa vagnar kan bara lyftas i Vagnhallen Majorna, eller i Gårdahallen (Spårvägssällskapet Ringliniens vagnhall).

Taket kläddes en gång i tiden in med gips. När detta gjordes kontrollerades inga fuktskador, därför höll takstolarna på att ge sig. Mellan 2015 och 2016 utfördes takreparationer då det kommit in mycket fukt i takstolarna.